Republica Moldova


Primăria comunei Șișcani

 

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL NISPORENI

COMUNA ŞIŞCANI

PRIMARUL  COMUNEI

                                        

 

6437, r-l Nisporeni, s. Şişcani, str.Ştefan cel Mare-113, Primăria: tel: +264-42-236;  +264-42-238. fax.+264 -42-238,

e_mail  primariacomsiscani@mail.ru

 

DISPOZIŢIE   nr.07

 

din 08 februarie 2018                                                                                                  s.Şişcani

 

„Cu privire la  formarea comisiei de expertiză”.

 

În temeiul Legii Republicii Moldova nr.436 – XVI din 28 decembrie 2006, „Cu privire la administraţia publică locală”, art.32 alin.(1), art.77 alin.(4) din Legea nr.254 – XV din 28 octombrie 2004, „Cu privire la formarea bunurilor imobile”, Regulamentul „Cu privire la formarea bunurilor imobile” aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 61 din 29 ianuarie 1999, Decizia consiliului local nr.9/5 din 08.12.2017 ”cu privire la aprobarea actului de delimitare” şi Decizia consiliului local nr.6/6.1 din 30.10.2014 ”cu privire la aprobarea planului geometric”.

 

DISPUN:

 

  1. 1.      Se formează comisia de expertiză pentru expertiza terenurilor proprietatea publică de a primăriei comunei Şişcani,

-         din fondul apelor cu numărul cadastral 6045101.139, suprafaţa de 13,7395 ha, domeniu public,

-         agricol cu numărul cadastral 6045406.421, suprafaţa de 0,50 ha, domeniu privat, propuse pentru scoaterea la licitaţie publică, în următoarea componenţă:

 

Preşedintele comisiei:

 

 Bodean Vladimir, primarul comunei Şişcani.

 

Secretarul comisiei:

 

Caldararu Andrei, specialistul primăriei.

 

Membrii comisiei:

 

  1. Reprezentantul Direcţiei Agricole Nisporeni,
  2. Reprezentantul Inspecției Ecologice Nisporeni,
  3. Reprezentantul Serviciului Relaţii Funciare şi Cadastru Nisporeni,
  4. Jignea Ion, consilier local,
  5. Chirică Constantin, consilier local.

 

  1. 2.      Comisia va prezenta actul de expertiză spre aprobare la ședința ulterioară a consiliului.

 

  1. 3.      Controlul pentru executarea prezentei dispoziţii, mi-l asum.

 

 

Primarul comunei Şişcani                                                                   Bodean Vladimir

 

 

 

Executor:

Caldararu Andrei, specialist