Republica Moldova


Primăria comunei Șișcani

 

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL NISPORENI

COMUNA ŞIŞCANI

PRIMARUL  COMUNEI

                                        

 

6437, r-l Nisporeni, s. Şişcani, str.Ştefan ce Mare-113, Primăria: tel: +264-42-236;  +264-42-238. fax.+264 -42-238,

e_mail  primariacomsiscani@mail.ru

 

 

DISPOZIŢIE   nr.03-c

 

din 08 februarie 2018                                                                                                       s.Şişcani

 

„Cu privire la acordarea

concediului anual plătit.”

 

 

În temeiul art.112, 113 alin.(1), şi art.116 din Codul muncii  al R.Moldova nr.154-XV din 28.03.2003, Legea R.Moldova nr.355 – XVI din 23.12.2005 „Cu privire la sistemul de salarizazre în sectorul bugetar”, Hotărîrea Guvernului R.Moldova nr.381 din 13.04.2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare în baza Reţelei tarifare unice cu modificările ulterioare”, Graficul concediilor de odihnă pentru anul 2018 aprobat prin Dispoziția nr.43-c din 15.12.2016,

 

DISPUN:

 

  1. 1.      Se acordă 28 zile calendaristice de concediu anual plătit, d-lui Uncu Victor, paznic la primăria comunei Şişcani, cu excepţia zilelor  de sărbătoare, pentru perioada de activitate 2017 – 2018, începînd cu data de 12.02.2018.

 

  1. 2.      Contabilitatea va efectua calculul pentru 28 zile calendaristice, achitînd indemnizaţia de concediu.

 

  1. 3.      Se angajează dna Uncu Zinaida în funcţia de paznic la primărie, pe perioada aflării în concediu anual dl Uncu Victor.

 

  1. 4.      Controlul pentru executarea prezentei dispoziţii mi-l asum.

 

       Temei:   cererea depusă de d-nul Uncu Victor.

                        cererea depusă de d-nul Uncu Zinaida                         

   

 

Primarul comunei Şişcani                                                                    Vladimir Bodean

 

 

 

 

Cu prezenta dispoziţie am făcut cunoştinţă:___________________ Uncu Victor

                                                                   

                                                                  ___________________  Uncu Zinaida                          

 

 

 

 

Executor:

Croitoru Vitalie, secretarul consiliului local