Republica Moldova


Văsieni

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL TELENEŞTI

PRIMARUL SATULUI VĂSIENI

MD 5835 s.Văsieni

Tel. (258) 55-3-23,55-3-11

Codul fiscal:1007601005567

Email: primaria.vasieni.tl@gmail.com

Fax: 0 258 55 323

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

ТЕЛЕНЕШТСКИЙ РАЙОН

ПРИМАР СЕЛА  ВЭСИЕНЬ

МД 5835 с.Вэсиень

Tel. (258) 55-3-23,55-3-11

Фискальный код:1007601005567

 

 

 

                                                     DISPOZIŢIA nr.03-1/ 04

09 februarie 2018                                                                                                                         s.Văsieni

Cu privire la exercitarea  funcţiei de director al IET.

               În conformitate cu prevederile  al .1 lit.c) art.29, al. 1 art.32 al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 ,  emit DISPOZIŢIA:

 

1. Se împuterniceşte d. Pînzari Olesea, educatoarela Instituţia   EducaţieTimpurie Văsieni, să exercite funcţia de director al IET Văsieni pentru perioada concedilui medical al d. Cucerva Maria  de la data 08.02.2018.

Temei: Consimţămîntul d. Pînzari Olesea.

 

Primarul                                                              Morgoci Gheorghe

 

Am luat cunoştinţă: ________________ Pînzari Olesea