Republica Moldova


comuna Chircaiestii Noi

v

 

                                        

 

 

 

 

 

                                                    REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL CĂUŞENI

PRIMARIA COMUNEI CHIRCĂIEŞTII NOI

MD-7714 , s. Chircăieştii Noi,str.Ştefan cel Mare 44, tel/fax 94-2-36; tel.94-0-36, e-mail: primchircaiestiinoi@mail.md

                                                          DISPOZIŢIE  nr._56-a__

                                                         Din 29  decembrie     2017

  „Cu privire la aprobarea actelor

   protecţiei civile pentru anul 2018

 

             Având în vedere Legea nr. 93 – ХVI din 05. 04. 2007 „Cu privirela ServiciulProtecţieiCivile şi Situaţii Excepţioanale”,  Legea Republicii Moldova nr. 271 –XIII din 09.11.1994 „Cu privirela Protecţia Civilă”, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. din 13 decembrie 2017 „Cu privire la măsurile de pregătire a protecţiei civile a Republicii Moldova pentru anul 2018”, Dispoziţia preşedintelui raionului Căușeni nr. 367-a din 15.12.2017 „Cu privire la aprobarea documentelor protecţiei civile pentru anul 2018”, Dispoziţia preşedintelui raionului nr. 368-a din 15.12.2017  „Cu privire la planificarea măsurilor protecţiei civile în primării, servicii ale protecţiei civile şi a obiectelor economiei naţionale ale raionului Căușeni, pentru anul 2018” în scopul organizării şi desfăşurării calitative a acţiunilor de protecţie civilă în primăria com.Chircăieștii Noi pentru anul 2018

D I S P U N :

Se aprobă:

           - Indicaţiile organizatorico-metodice la protecţia civilă în anul 2018 (anexa nr.1);

           - Planul pregătirii protecţiei civilă pentru anul 2018 (anexa nr.2);

         2.Conducătorii întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, indiferent de forma de proprietate din primărie vor prezenta în primăria com.Chircăieștii Noi pentru coordonare la 30 decembrie 2017 ( în două exemplare ):

- decizia cu privire la organizarea şi pregătirea calitativă a acţiunilor de protecţie civilă în anul 2018;

- indicaţii organizatorico – metodice la protecţia civilă ale Preşedintelui Comisiei pentru Situaţii Exepţionale organizaţiilor, întreprinderilor şi instituţiilor;

- planul de pregătire a protecţiei civile;

- temele aplicaţiilor şi antrenamentelor la protecţia civilă;

- lista grupelor de instruire şi conducătorilor lecţiilor la protecţia civilă;

- orarul lecţiilor la protecţia civilă.

Primarul com.Chircăieștii Noi ____________ Valentin Cananeu