Republica Moldova


Primăria comunei Schineni

 

D I S P O Z I Ţ I A nr.118

din 29 decembrie  2017

 

Cu privire la activitatea

instituţiei preşcolare „Ghiocel” 

din s. Schineni

                                                        

     

        În baza art.29/1 şi art. 32 (1)  al Legii privind Administraţia  Publică Locală nr.436–XVI din 28.12.2006, Ordinul nr.07 din 04.01.2011 a Ministerului Educaţiei Tineretului şi Sportului „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare a pregătirii copiilor pentru şcoală de la vîrsta de 5 ani”, în conformitate cu solicitările părinţilor

 

D I S P U N :

 

1.  A suspenda activitatea instituţiei preşcolare „Ghiocel” de la data de 01 ianuarie 2018 pînă la data de 17 ianuarie 2018, cu excepţia directorului instituţiei, dnei Baran Alla, paznicilor şi fochiştilor.

2.  A începe activitatea grădiniţei-creşă de copii „Ghiocel” de la data de 18 ianuarie 2018.

3. Responsabilitatea pentru executarea prezentei dispoziţii revine directorului instituţiei, dnei Baran Alla.

 

 

 

Primarul comunei Schineni                                                    Silvia Leşan