Republica Moldova


comuna Chircaiestii Noi

 

                                        

 

 

 

 

 

                                                    REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL CĂUŞENI

PRIMARIA COMUNEI CHIRCĂIEŞTII NOI

MD-7714 , s. Chircăieştii Noi,str.Ştefan cel Mare 44, tel/fax 94-2-36; tel.94-0-36, e-mail: primchircaiestiinoi@mail.md

                                                          DISPOZIŢIE  nr._55-a__

                                                         Din 29  decembrie     2017

    „Cu privire la  pregătirea planificarii

   la protecţia civilă a primăriei com.Chircăieștii Noi

   pentru anul - 2018

     

 În scopul planificării oportune şi calitative a măsurilor de pregătire la protecţia civilă a primăriei Chircăieștii Noi  pentru anul 2018.

     Având în vedere Legea nr. 93 – ХVI din 05. 04. 2007 „Cu privire la Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţii Excepţioanale”,  Legea Republicii Moldova nr. 271 –XIII din 09.11.1994 „Cu privire la Protecţia Civilă”, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.  din 13  decembrie 2017 „Cu privire la măsurile de pregătire a protecţiei civile a Republicii Moldova pentru anul 2018”, Dispoziţia preşedintelui raionului Căușeni nr. 367-a din 15.12.2017 „Cu privire la aprobarea documentelor protecţiei civile pentru anul 2018”, Dispoziţia preşedintelui raionului nr. 368-a din 15.12.2017  „Cu privire la planificarea măsurilor protecţiei civile în primării, servicii ale protecţiei civile şi a obiectelor economiei naţionale ale raionului Căușeni, pentru anul 2018” în scopul organizării şi desfăşurării calitative a acţiunilor de protecţie civilă în primăria com.Chircăieștii Noi pentru anul 2018

DISPUN :

      Se pregătește planificarea  la protecţia civilă  care începe de la 15 decembrie 2017 şi se finalizează la 25 decembrie 2017.

Întrunirea de planificare, preconizată pentru o zi, cu vicepreşedinţii CSE, şefii serviciilor P.C. a primăriei la 15 decembrie 2017 în incinta  primăriei.

         2. Specialistul  în domeniul protecţiei civile a primăriei com.Chircăieștii Noi  va elabora:

   -Indicaţii organizatorico-metodice privind pregătirea la protecţia civilă a       primăriei în anul 2018;

   -Planul de pregătire la protecţia civilă a primăriei pentru anul 2018;

    -Programul de desfăşurare a întrunirii de planificare a pregătirii P.C. pentru anul 2018.

       3. Dispoziţia să se aducă la cunoştinţa executorilor contra semnătură.

       4. Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii a se pune în seama responsabilului la protecţia civilă a primăriei com.Chircăieștii Noi.

 

 

   

Primarul com.Chircăieștii Noi ____________ Valentin Cananeu