Republica Moldova


comuna Chircaiestii Noi

 

                                        

 

 

 

 

 

                                                    REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL CĂUŞENI

PRIMARIA COMUNEI CHIRCĂIEŞTII NOI

MD-7714 , s. Chircăieştii Noi,str.Ştefan cel Mare 44, tel/fax 94-2-36; tel.94-0-36, e-mail: primchircaiestiinoi@mail.md

                                                          DISPOZIŢIE  nr._54-a__

                                                         Din 29  decembrie     2017

 „Cu privire la planificarea măsurilor protecţiei civile

   la serviciile  protecţiei civilă şi la obiecte

   economiei naţionale ale primăriei com.Chircăieștii Noi”

 

           Având în vedere Legea nr. 93 – ХVI din 05. 04. 2007 „Cu privirela Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţii Excepţioanale”,  Legea Republicii Moldova nr. 271 –XIII din 09.11.1994 „Cu privire la Protecţia Civilă”, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.  din 13 decembrie 2017 „Cu privire la măsurile de pregătire a protecţiei civile a Republicii Moldova pentru anul 2018”, Dispoziţia preşedintelui raionului Căușeni nr. 367-a din 15.12.2017 „Cu privire la aprobarea documentelor protecţiei civile pentru anul 2018”, Dispoziţia preşedintelui raionului nr. 368-a din 15.12.2017  „Cu privire la planificarea măsurilor protecţiei civile în primării, servicii ale protecţiei civile şi a obiectelor economiei naţionale ale raionului Căușeni, pentru anul 2018” în scopul organizării şi desfăşurării calitative a acţiunilor de protecţie civilă în primăria com.Chircăieștii Noi pentru anul 2018

                                                DISPUN :

                1.A elabora:

-         la obiectele economiei naţionale – Planurile protecţiei civilă în situaţii excepţionale.

           2. Pe parcursul elaborării planurilor protecţiei civile să fie luat în     consideraţie:

         - pentru serviciile protecţiei civilă a primăriei – organizarea şi executarea măsurilor la asigurarea multilaterală a activităţilor forţelor protecţiei civile şi populaţiei sinistrate, precum şi a complexului de măsuri la preîntâmpinarea (deminuarea) consecinţelor situaţiilor excepţionale;

   -  pentru obiectele economiei naţionale – introducerea modificărilor în planurile în conformitate cu schimbările social-economice, iar în caz de necesitate – elaborarea planurilor noi.

         Pe parcursul elaborării planurilor este necesar de luat în consideraţie experienţa acumulată la lichidarea consecinţelor situaţiilor excepţionale care au avut loc în ultimii ani, cît şi pronosticarea situaţiilor excepţionale posibile.

         Măsurile în planuri, care necesită cheltuieli capitale şi mijloace materiale, legate de preîntâmpinarea (diminuarea) consecinţelor situaţiilor excepţionale urmează să fie coordonate cu organele financiare corespunzătoare.

          3.Elaborarea planurilor protecţiei civilă de toate nivelurile urmează a fi îndeplinită sub conducerea preşedintelui comisiei pentru situaţii excepţionale. Lucrul nemijlocit la elaborarea planurilor îl va îndeplini specialistul la protecţia civilă în comun cu persoanele de funcţie corespunzătoare.

          4.Planurile protecţiei civilă în situaţii excepţionale se semnează:

-         la obiectele economiei naţionale – de către specialistul la protecţia civilă;

-         în serviciile protecţiei civilă a primăriei – de către şefii de serviciu.

Planurile se coordonează:

-         ale obiectelor economiei naţionale – cu preşedintele Comisiei pentru situaţii excepţionale a unităţii administrativ-teritoriale.

Planurile sînt aprobate de către preşedinţii corespunzători ai Comisiilor pentru situaţii excepţionale.

5.Planurile protecţiei civilă în situaţii excepţionale se execută în 2 exemplare.

6.Elaborarea planurilor se iniţiază la primirea prezentei dispoziţii:

-         la serviciile protecţiei civile şi la obiectele economiei naţionale pînă la 30 decembrie 2017;

Pe parcurs planurile să fie corectate anual pînă la 01 februarie conform stării la 01 ianuarie.

         7.Indicii de bază a protecţiei civilă ale primăriei com.Chircăieștii Noi, urmează să fie prezentate în Secţia Situaţii Excepţionale a raionului către 30 decembrie 2017.

         8.Prezentă dispoziţie să fie adusă la cunoştinţa şefilor serviciilor protecţiei civilă, conducătorilor obiectelor economiei naţionale.

        9.Planul protecţiei civile aprobate a primăriei com.Chircăieștii Noi urmează să fie prezentat în Secţia Situaţii Excepţionale Căușeni pînă la 30.12.2017.

       10.Prezenta dispoziţie urmează să fie păstrată în primărie, la serviciile protecţiei civile şi la OEN a primariei com.Chircăieștii Noi împreună cu planurile protecţiei civilă în situaţii excepţionale.

        11.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii a se pune în seama specialistului la protecţia civilă a primăriei com.Chircăieștii Noi.

    

Primarul  comunei                                      Valentin Cananeu