Republica Moldova


Primăria comunei Schineni

 

D I S P O Z I Ţ I E nr.114

din 19 decembrie 2017

 

Cu privire la modificarea

dispoziţiei nr.91 din 23.10.2017

„Cu privire la concediul neplătit

a şefei bibliotecii comunale,

dnei Ala Ghirghilijiu”

 

 

           În baza cererii depuse de dna Ala Ghirghilijiu, şefa bibliotecii comunale, privind nefolosirea concediului neplătit, în conformitate cu art.29/1 şi art. 32/1 al Legii privind Administraţia Publică Locală nr.436–XVI din 28.12.2006

 

D I S P U N:

 

1.A modifica punctul 1 din dispoziţia nr.91 din 23.10.2017 „Cu privire la concediul neplătit

a şefei bibliotecii comunale, dnei Ala Ghirghilijiu” în felul următor:

-          după cuvintele - concediul neplătit pe un termen de 59 zile calendaristice se modifică - concediul neplătit pe un termen de 57 zile calendaristice.

2.Responsabilitatea pentru executarea prezentei dispoziţii revine secretarului consiliului local, dlui Rotari Boris.

 

 

 

Primarul comunei Schineni                                                          S. Leşan