Republica Moldova


Văsieni

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL TELENEŞTI

PRIMARUL SATULUI VĂSIENI

MD 5835 s.Văsieni

Tel. (258) 55-3-23,55-3-11

Codul fiscal:1007601005567

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

ТЕЛЕНЕШТСКИЙ РАЙОН

ПРИМАР СЕЛА ВЭСИЕНЬ

МД 5835 с.Вэсиень

Tel. (258) 55-3-23,55-3-11

Фискальный код:1007601005567

 

DISPOZIŢIA nr. 02/1-7/01

 

03 ianuarie  2018                                                                                                                  s. Văsieni

Cu privire la instituirea titlului de curator.

         Examinînd cererea cet. Nedelcu Emiliana, posesoare a buletinului de identitate A35089355, cod personal – 2001035334386, eliberat de of.35 la data de  23.11.2012, domiciliată în satul Văsieni, raionul Teleneşti, privind instituirea curatelei, temporar, fără plată,  asupra minorului: Nedelcu Adriana, 02.03. 2003 a.n.,luînd în consideraţie, că părinţii : mama- Nedelcu Maria Victor, născută la  20.10.1978, și  tatăl: Nedelcu Victor Ion, 14.02.1973, pleacă la lucru peste hotarele țării, temporar,  iar minorul: Nedelcu Adriana, 02.03.2003 a.n., locuieşte  cu bunica – Nedelcu Emiliana, 02.02.1946 a.n., în satul Văsieni, raionul Teleneşti şi  în conformitate cu prevederile art. 32,33 din Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06.06.2002, art.142, 143 al Codului Familiei al Republicii Moldova nr.1316-XIV din 26.10.2000, al.2  art.29, al.1 art.32  al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.6 lit.g) al Legii 140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi copiilor separaţi de părinţi, Hotărîrea Guvernului nr.198  din 16.04.1993 privind protecţia copiilor şi familiilor socialmente vulnerabile cu modificările ulterioare,  DISPUN:

1.Se numeşte cet. Nedelcu Emiliana, a.n. 1946 , posesor al buletinului de identitate A35089355, cod personal – 2001035334386, eliberat de of.35 la data de  23.11.2012, domiciliată în satul Văsieni, raionul Teleneşti, curator asupra minorului: Nedelcu Adriana,  02.03.2003 a.n.,  ca formă temporară , fără plată, de protecţie şi plasament.

2.Secretarul consiliului local d.Vîrlan Larisa va informa persoanele interesate cu prezenta dispoziţie.

3. Controlul executării prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primarul satului Văsieni                                              Morgoci Gheorghe