Republica Moldova


Primăria Dereneu

Cu privire  la luarea în evidență a

copiilor aflați în situație de risc”

 

 

   În rezultatul evaluării inițiale a copiilor Scurtu Igor și Scurtu Gheorghe, în temeiul art. 9 alin. (4) al Legii 140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți, în conformitate cu art. 29 lit. j), art. 32 al Legii 436 – VI din 28.12.2006 privind APL

 

DISPUN:

 

  1. A lua la evidență copiii minori Scurtu Igor 14.08.2007a.n., certificat de naștere NA-VI 2824720, și Scurtu Gheorghe, 10.11.2008 a.n, certificat de naștere NA-VI 2824721, domiciliați în satul Dereneu, r.l Călărași ca copii aflați în situație de risc.
  2. Controlul îndeplinirii prezentei dispoziții mi-l asum.

 

 

 

 

    

           Primar interimar                                                                        Maria Răgălie

 

 

 

 

Ex. Maria Răgălie

Tel. 024462238