Republica Moldova


Primăria Dereneu

„Cu privire  la evaluarea

inițială a situației copilului”

 

   În temeiul art. 9 al Legii 140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți,

în conformitate cu art. 29 lit. j), art. 32 al Legii 436 – VI din 28.12.2006 privind APL

 

DISPUN:

 

  1. Evaluarea inițială a situației copiilor Scurtu Igor 14.08.2007a.n., certificat de naștere NA-VI 2824720, și Scurtu Gheorghe, 10.11.2008 a.n, certificat de naștere NA-VI 2824721 domiciliați în satul Dereneu, r.l Călărași de către asistentul social comunitar, dna Morari Profira, cu implicarea specialiștilor din domeniul:

 

  1. Controlul îndeplinirii prezentei dispoziții mi-l asum, primarul comunei

    

           Primar interimar                                                                Maria Răgălie

 

 

 

 

 

 

Ex. Maria Răgălie

Tel. 024462238