Republica Moldova


Primăria Dereneu

„Cu privire la plasamentul de urgență al copiilor

Scurtu Igor 14.08.2007a.n.,și Scurtu Gheorghe, 10.11.2008 a.n.”   

 

     

În conformitate:

-          alin.1  art.29, alin.1 art.32  al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006,

-          art.6 lit. (f) și art.11  al Legii 140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi copiilor separaţi de părinţi,

Acționînd în interesul superior al copiilor Scurtu Igor 14.08.2007a.n., și Scurtu Gheorghe, 10.11.2008 care la moment se află în situație de risc

 

DISPUN:

 

  1. A plasa de urgență copiii minori Scurtu Igor, 14.08.2007a.n. și Scurtu Gheorghe, 10.11.2008 a.n., în Centrul de Asistență Specializată și de Plasament Temporar „Epitrop”  pe un termen de 45 de zile, perioadă în care se efectuează evaluarea complexă a situației copilului începînd cu data de 04 ianuarie 2018.

 2.      Controlul  executării prezentei dispoziţii mi-l asum.

 

 

Primar interimar                                                        Maria Răgălie