Republica Moldova


comuna Chircaiestii Noi

 

 

                                        

 

 

 

 

 

                                                    REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL CĂUŞENI

PRIMARIA COMUNEI CHIRCĂIEŞTII NOI

MD-7714 , s. Chircăieştii Noi,str.Ştefan cel Mare 44, tel/fax 94-2-36; tel.94-0-36, e-mail: primchircaiestiinoi@mail.md

                                                          DISPOZIŢIE  nr.  37 _-p_

                                                 Din    8 noiembrie    2017

Cu privire la acordarea

concediului anual de odihnă

 

          Avînd în vedere cererea personală a salariatului,

          În conformitate cu prevederile art.112(1), (2), (3), 115, 117(1), (2), (3),165¹ din Codul Muncii al Republicii Moldova

          În temeiul atr.29(2) , art.32(1),(3) din Legea privind administraţia publică locală nr.436 – XVI din 28.12.2006;

                                                   D I S P U N:

      1.Se acordă dnei Ialanji Maria  , deridicătoare  la  Casa de Cultură   din satul Baurci  concediu anual  de odihnă perioada de  2016-2017 , începînd cu data de 08.11.2017 pînă la data de  05.12.2017  inclusiv, total 28 zile calendaristice.

      2.Se acordă ajutor material în conformitate cu legislația în vigoare.

      3.Dispoziţia dată de adus la cunoştinţă dnei  Raţa Elena ,contabil şef pentru efectuarea calculelor corespunzătoare în conformitate cu legislaţia în vigoare.         

             

                       Primar                           Cananeu Valentin

 

 

Am luat cunoştinţă

cu conţinutul dispoziţiei_____________________    

 

 

Ex.N.Dănuţă

Tel.024394236