Republica Moldova


Primăria comunei Șișcani

 

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL NISPORENI

COMUNA ŞIŞCANI

PRIMARUL  COMUNEI

                                        

 

6437, r-l Nisporeni, s. Şişcani, str.Ştefan cel Mare-113, Primăria: tel: +264-42-236;  +264-42-238. fax.+264 -42-238,

e_mail  primariacomsiscani@mail.ru

 

 

DISPOZIŢIE   nr.37-c

 

din 02 noiembrie 2017                                                                                                       s.Şişcani

 

„Cu privire la acordarea

concediului anual plătit.”

 

 

În temeiul art.112, 113 alin.(1), şi art.116 din Codul muncii  al R.Moldova nr.154-XV din 28.03.2003, Legea R.Moldova nr.355 – XVI din 23.12.2005 „Cu privire la sistemul de salarizazre în sectorul bugetar”, Hotărîrea Guvernului R.Moldova nr.381 din 13.04.2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare în baza Reţelei tarifare unice cu modificările ulterioare”, Graficul concediilor de odihnă pentru anul 2017 aprobat prin Dispoziția nr.35-c din 15.12.2016,

 

DISPUN:

 

     1.Se acordă 28 zile calendaristice de concediu anual plătit, d-nei Morari Elena, îngrijitoare de încăpere în sediul primăriei comunei Şişcani, cu excepţia zilelor de sărbătoare, pentru perioada de activitate 2016 – 2017, începînd cu data de 02.11.2017.

 

     2.Contabilitatea va efectua calculul pentru 28 zile calendaristice, achitînd indemnizaţia de concediu.

 

     3.Controlul pentru executarea prezentei dispoziţii mi-l asum.

 

       Temei:   cererea depusă de d-na Morari Elena.

           

   

 

Primarul comunei Şişcani                                                                    Vladimir Bodean

 

 

 

 

Cu prezenta dispoziţie am făcut cunoştinţă:___________________ Morari Elena

 

 

 

 

 

 

 

Executor:

Croitoru Vitalie, secretarul consiliului local