Republica Moldova


Văsieni

             REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL TELENEŞTI

PRIMARUL SATULUI VĂSIENI

 

 

MD 5835 s.Văsieni

Tel. (258) 55-3-23,55-3-11

Codul fiscal:1007601005567

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

ТЕЛЕНЕШТСКИЙ РАЙОН

ПРИМАР СЕЛА ВЭСИЕНЬ

 

 

МД 5835 с.Вэсиень

Tel. (258) 55-3-23,55-3-11

Фискальный код:1007601005567

 

 

 

 

 

DISPOZIŢIA nr.02/1-7/16

 

30 octombrie 2017                                                                                             s.Văsieni

 

Cu privire la instituirea tutelei asupra

minorei Cotruța Denisa, a.n. 2015.

 

       Examinînd cererea cet. Vîrlan Valentina, posesor al buletinului de identitate B35020206, cod personal – 2001035287002, eliberat de of.35 la data de  09.01.2017, domiciliată în satul Văsieni, raionul Teleneşti, privind instituirea tutelei asupra minorei: Cotruța Denisa, 10.08.2015 a.n., luînd în consideraţie, că mama: Cotruța Veronica, născută la 09.01.1992, este plecată la lucru peste hotarele țării, iar minora: Cotruța Denisa, 10.08.2015 a.n., locuiește cu bunica d-ei Vîrlan Valentina, 08.01.1972 a.n., în satul Văsieni, raionul Teleneşti şi  în conformitate cu prevederile art. 32,33 din Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06.06.2002, art.142, 143 al Codului Familiei al Republicii Moldova nr.1316-XIV din 26.10.2000, al.2  art.29, al.1 art.32  al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.6 lit.g) al Legii 140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi copiilor separaţi de părinţi, Hotărîrea Guvernului nr.198  din 16.04.1993 privind protecţia copiilor şi familiilor socialmente vulnerabile cu modificările ulterioare,  DISPUN:

 

1.Se numeşte cet. Vîrlan Valentina, a.n. 1972, posesor al buletinului de identitate B35020206, cod personal – 2001035287002, eliberat de of.35 la data de  09.01.2017, domiciliată în satul Văsieni, raionul Teleneşti, tutore asupra minorei: Cotruța Denisa, 10.08.2015 a.n.,  ca formă temporară, fără plată, de protecţie şi plasament.

 

2.Secretarul consiliului local d.Vîrlan Larisa va informa persoanele interesate cu prezenta dispoziţie.

 

3. Controlul executării prezentei dispoziţii mi-l asum.

 

 

Primarul satului Văsieni                                              Morgoci Gheorghe