Republica Moldova


Mihăileni

     În temeiul prevederilor art.71 alineatul (3) al Legii nr.48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici, cu modificările din Legea nr.153 din 14.07.2017, pentru modificarea și completarea unor acte legislative

 

D I S P U N

 

     1.A achita plata de stimulare functionarilor publici  pe luna septembrie in marime de 15 % din fondul anual de salarizare, calculat în raport cu salariile de functie pentru lucru efectiv lucrat, a urmatorilor functionari publici:

 

- Cristian Ion, secretarul consiliului sătesc;

- Spilchin Mariana, contabil șef ;

- Galasanu Liudmila, specialist în reglementarea regimului funciar;

- Munteanu Lidia, specialist în problemele fiscale.

    

     2.Contabilitatea sa duca la indeplinire prezenta dispozitie.

 

 

 

 

                    Primar  s. Mihăileni                             Cecan Valerian