Republica Moldova


Mihăileni

   În conformitate ci Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.525 punctul 13 din 16.05.2006

   Hotărîrea Guvernului nr.38 din 02.02.2010 privind modificările şi complectările ce se operează în HG nr.381 din 13.04.2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare”

               

D I S P U N :

 

 

     1.Se acordă ajutor material pe anul 2017,  specialistului în problemele perceperii fiscale d-na Munteanu Lidia, în mărime de un salariu tarifar.

 

     2.Contabilitatea să ducă la îndeplinire prezenta dispoziţie.

 

 

 

 

 

 

 

Primar  s. Mihăileni                             Cecan Valerian