Republica Moldova


Mihăileni

     În temeiul art. 29 alin..1 litera r) din Legea privind   administraţia publică locală nr.436-XV din 28 decembrie 2006                                

                                                     

                                                     D I S P U N

 

 

     1.A exclude din componența comisiei pe problemele sociale d-na Saftiuc Lilia, în legătură cu eliberarea din funcția de asistent social.

 

     2.A include în componența comisiei pe problemele sociale d-na Munteanu Ludmila, în legătură cu angajarea în funcția de asistent social.

 

 

 

 

 

 

 

                        Primarul s. Mihăileni                              Cecan Valerian