Republica Moldova


Mihăileni

În temeiul art.29 p.2 din Legii privind administraţia publică locală nr.436 - XVI din 28.12.2006

 

 

                                                       D I S P U N :

 

     1.A exclude din componența echipei multidisciplinare d-na Saftiuc Lilia, în legătură cu eliberarea din funcția de asistent social.

 

     2.A include în componența echipei multidisciplinare d-na Munteanu Ludmila, în legătură cu angajarea în funcția de asistent social

 

 

 

 

 

 

 

                        Primarul s. Mihăileni                              Cecan Valerian