Republica Moldova


Mihăileni

      În conformitate cu art.113; art.115 (5) a Codului Muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003, Convenţia colectivă nr.444 din 25.03.2016 (nivel ramural) pe anii 2016-2020 (durata concediului de odihnă anual al salariaţilor din sistemul educaţional anexa 2) și cererii depuse

 

 

D I S P U N :

 

     1.Se acordă concediul integral de odihnă plătit pe anul 2017, 27 zile calendaristice, directorului grădiniţei de copii d-ei Zorila Larisa, pe perioada 25 septembrie 2017 – 22 octombrie 2017. Începerea lucrului cu data de 23 octombrie 2017.

 

     2.În timpul aflării în concediu de odihnă plătit a directorului grădiniței de copii, atribuțiile de funcție vor fi îndeplinte de d-na Pricop Liudmila.

 

     3. Contabilitatea să ducă la îndeplinire prezenta dispoziţie .

 

 

 

 

 

 

 

                  Primarul s.Mihăileni                                                     Cecan Valerian

 

 

 

 

 

 

Făcut cunoştinţă _______________