Republica Moldova


Primăria comunei Șișcani

 

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL NISPORENI

COMUNA ŞIŞCANI

PRIMARUL COMUNEI

                                        

 

6437, r-l Nisporeni, s. Şişcani, str.Ştefan cel Mare-113, Primăria: tel: +264-42-236;  +264-42-238. fax.+264 -42-238,

e_mail  primariacomsiscani@mail.ru

 

DISPOZIŢIE   nr.36-c

 

 

din 25 septembrie 2017                                                                                                          s.Şişcani

 

 

Cu privire la desemnarea responsabilului

de înregistrarea şi publicarea actelor administrative

în “Registrul de stat al actelor locale””

 

 

În temeiul art. 101, art.29 alin.(1) lit.c), art. 32 alin. (l) și art. 39 alin. (1) lit.h1) din Legea nr.436 din 28 decembrie 2006 ”privind administrația publică locală”, pct. 4 şi pct. 5 din Hotărîrea Guvernului RM nr.672 din 28.08.2017 “pentru aprobarea regulamentelor cu privire la Registrul de stat al actelor locale” și Circulara nr.1304/OT10-304 din 21.09.2017 a OT Ungheni al Cancelariei de Stat,

 

DISPUN:

 

  1. 1.      Se desemnează în calitate de responsabil de înregistrarea şi publicarea actelor administrative a primăriei comunei Şişcani, în resursa informaţională “Registrul de stat al actelor locale”, dl Croitoru Vitalie, secretarul consiliului local.

 

  1. 2.      Se desemnează în calitate de responsabil supliant, dna Gaşper Aurica, contabil-şef în primăria comunei Şişcani, pentru cazul imposibilităţii executării atribuţiilor  specificate în punctul 1.

 

  1. 3.      Controlul asupra executării prezentei dispoziții mi-l asum.       

   

 

 

Primarul comunei Şişcani                                                                    Vladimir Bodean

 

 

 

 

Cu prezenta dispoziţie am făcut cunoştinţă:    ______________ Croitoru Vitalie

                                 

 

                                                                             ______________ Gaşper Aurica

 

 

 

Executor:

Croitoru Vitalie, secretarul consiliului local