Republica Moldova


Brînzenii Vechi

DISPOZIŢIE  03-1/44

din 22 septembrie 2017

 

Cu privire la concediul de odihnă al dei Banari Lidia

 

                 În conformitate cu art. al  112, 113(2,) 115 al Codul Muncii al R Moldova, nr. 154-XV din 28 martie 2003,   emit următoarea dispoziţie:

  1. Se acordă concediul de odihnă integral pentru perioada august 2016 - august  2017, 

dei Banari Lidia, contabil, pe o perioadă de 28 zile calendaristice,  începînd cu ziua de 25 septembrie 2017  pînă la  24 octombrie  2017,   inclusiv.

 

Temei: cererea personală a dei Banari Lidia 

 

Primarul

comunei Brînzenii Noi                           V. Tcaciuc