Republica Moldova


Limbenii Noi
                                                          D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  A
  
Nr. 19                                                                         din 25 septembrie  2017
  
Cu privire la acordarea concediului
de odihnă d-nei Rodica Nanu, şefa bibliotecii publice 
  
 În conformitate cu art. 112,113,art. 115 punctul 5 al CM al Republicii Moldova, art. 29, punctul 1, literă c) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 , dispoziţiei primarului nr. 14 din 03.07.2017  şi în baza cereri personale
   
                                D  I  S  P  U  N:
  
1. A acorda  partea de concediu rămasă , cu un termen de 21 zile calendaristice , începînd cu data de   
      25 septembrie 2017,  d-nei Rodica Nanu, şefa bibliotecii publice  .
 
2.  Responsabil de îndeplinrea prezentei dispoziţii se pune pe seama d-nei Rodica Serjantu, contabil-şef
     
  Primar interimar                                   A. Vatamaniuc