Republica Moldova


Limbenii Noi
D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  A
  
Nr. 37                                                                                          25 septembrie 2017
  
Cu privire la instituirea tutelei şi curatelei
asupra copilor minori
 
        Examinînd în totalitate şi sub toate aspectele cerererile cet.Babinschi Tatiana , a.n. 24.09.1976, domiciliată  în satul Limbenii Noi, raionul Glodeni privind  instituirea turelei în privinţa copiilor minori :Babinschi Ionela ,a.n. 21.05.2008 şi Babinschi Nikita , a.n.. 22.12.2014 şi instituirea curatelei asupra copilului minor Babuinschi Mihaela a.n .06.06.2002    precum şi actele anexate la aceasta şi cererii cet.Buzdugan Emilia  a.n.02.10.1953, domiciliată în satul Limbenii Noi, raionul Glodeni privitor la numirea ei ca tutore  şi curator asupra copilor minori , în urma evaluării iniţiale şi acţionînd exclusiv în interesul superior al copiilor  s-a constatat că cetăţeana sus numită poate asigura condiţii adecvate de creştere şi educaţie a copiilor daţi.
       În conformitate cu art.29, punctul 1, literă j şi q) al Legii privind administraţia publică locală   nr. 436-XVI din 28.12.2006, art.142,143,145,146 al Codului familiei al Republicii Moldova; art.6, 13 art. punctul 2 al Legii privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, nr. 140 din 14.06.2013                                       
  
                                                      D  I  S  P  U  N:
 
  1. Se instituie tutela asupra copiilor minori :
            Babinschi Ionela ,a.n. 21.05.2008
            Babinschi Nikita , a.n.. 22.12.2014
      fără plata îndemnizaţiei şi se numeşte tutore Buzdugan Emilia  a.n.02.10.1953.
 
  1. Se instituie curatela asupra copilului  minor Babuinschi Mihaela a.n .06.06.2002
      fără plata îndemnizaţiei şi se numeşte curator Buzdugan Emilia  a.n.02.10.1953.
    
     2. Tutela  şi curatela se instituie pe perioada  aflării mamei copiilor peste hotarele ţării.
 
    3 . Asistentul social, d-na Lucia Bujor, a transmite Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Glodeni prezenta dispoziţie.
    
                     Primar interimar                                      A. Vatamaniuc