Republica Moldova


Limbenii Noi
  D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  A
  
Nr.35                                                                                           18 septembrie 2017
  
Cu privire la întreruperea tutelei
şi curatelei asupra copiilor minori Lipcanu Ana ,
Chiriac Vasile , Chisiliuc Marius ,Gîdei Valeria
şi Gîdei Denis
 
 
  În conformitate cu art.29, punctul 1, literă q) al Legii privind administraţia publică locală   nr. 436-XVI din 28.12.2006, art.14 punctul 2 literă g) al Legii privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, nr. 140 din 14.06.2013; dispoziţiile primarului nr. 46 din 24.11.2016,nr.49 din 23.11.2015,  nr.48 din 29.12.2014 şi nr.29 din 29.09.2014  şi în legătură cu  întoarcerea părinţilor la locul permanent de trai                                      
  
                                                      D  I  S  P  U  N:
 
  1. A întrerupe tutela  şi curatela asupra copiilor minori:
Lipcanu Ana , a.n. 22.06.2002
Chiriac Vasile  a.n. 04.10.2005
Chisiliuc Marius  a.n 15.04.2005
Gîdei Valeria   a.n. 12.11.2000
Gîdei Denis   a.n. 15.08.2011 în legătură cu întoarcerea părinţilor la locul permanent de trai                                      

  2. Asistentul social, d-na Lucia Bujor, a transmite Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Glodeni prezenta dispoziţie.

    
                     Primar interimar                                               A. Vatamaniuc