Republica Moldova


Primăria comunei Șișcani

 

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL NISPORENI

COMUNA ŞIŞCANI

PRIMARUL  COMUNEI

                                        

 

6437, r-l Nisporeni, s. Şişcani, str.Ştefan cel Mare-113, Primăria: tel: +264-42-236;  +264-42-238. fax.+264 -42-238,

e_mail  primariacomsiscani@mail.ru

 

 

DISPOZIŢIE   nr.27

 

 

din 31 iulie 2017                                                                                                        s.Şişcani

 

„Cu privire la prelungirea termenului de suspendare

a activităţii grădiniţei de copii s. Drojdieni”.

 

 

În legătură cu faptul că în cadrul reparaţiei curente s-au depistat lucrări adăugătoare (defecţiuni ale reţelelor electrice) care necesită înlăturate şi în conformitate cu art.80 din Codul Muncii  al R.M. nr.154 din 28.03.2003, Codul Educaţiei al R.M. nr.152 din 17.07.2014, art.29, art.32 alin.(1) din Legea „privind administraţia publică locală” nr.436-XVI din 28.12.2006, Dispoziţia primarului „Cu privire la suspendarea activităţii grădiniţelor de copii” nr.25 din 07.07.2017 şi Demersul directorului grădiniţei s. Drojdieni „privind prelungirea termenului suspendării activităţii”,

 

 

DISPUN:

 

 

  1. 1.      Se prelungeşte termenul de suspendare a activităţii grădiniţei de copii s. Drojdieni pînă la  data de 13.08.2017.

 

  1. 2.      Se stabileşte salarizarea angajaţilor pe perioada suspendării activităţii, după cum urmează:

-         Celor implicaţi în procesul de reparaţie, în mărime de 100%, din salariul lunar;

-         Celor ne implicaţi în procesul de reparaţie, în mărime de 75%, din salariul lunar.

 

  1. 3.      Directorul grădiniţei de copii, d/na Conesovschi Maria, va informa părinţii copiilor despre prelungirea termenului de suspendare a activităţii grădiniţei.

 

  1. 4.      Prezenta dispoziţie se remite Direcţiei Învăţămînt Tineret şi Sport din cadrul CR Nisporeni, pentru coordonare.

 

  1. 5.      Controlul executării prezentei dispoziţii, mi-l asum.

 

 

 

 

   Primarul comunei Şişcani                                                                    Vladimir Bodean

 

 

 

Executor:

Croitoru Vitalie, secretarul consiliului local