Republica Moldova


Nucăreni

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL TELENEŞTI

CONSILIUL  SĂTESC

NUCĂRENI   

MD 5827  s.Nucăreni    

Tel. (258)-46-2-19, 46298

Cod fiscal 1007601006346

e-mail: nucareniprim@gmail.com

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

ТЕЛЕНЕШТСКИЙ РАЙОН

 СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

НУКЭРЕНЬ

МД 5827 с. Нукэрень

Tel. (258)-46-2-19, 46298

Фискальный код 1007601006346

e-mail: nucareniprim@gmail.com

 

DECIZIE nr. 1/11

din 08 februarie 2018

 

Cu privire la modificarea anexei nr. 1

la decizia nr. 8/8 din 14.12.2011

Cu privire la constituirea

comisiilor pe lîngă primărie”.

 

 

     În conformitate  cu art.14 alin.2 lit.w1)  din Legea nr.436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind adnâministraţia publică locală, Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 55 din 25 martie 2010 privind aprobarea Regulamentului comisiei administrative, art. 62 al Legii privind actele normative  nr. 100 din 22.12.2017, avînd în vedere avizul comisiei de specialitate din 07.02.2018  consiliul sătesc Nucăreni  DECIDE:

 

1. Se modifică anexa nr.1 la decizia nr. 8/8 din 14.12.2011  “Cu privire la constituirea comisiilor pe lîngă primărie” după cum urmează: componența comisiei administrative care va avea următorul cuprins: (se anexează).

2. Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului.

ANEXA nr.1

L I S T A

Comisiei administrative

 1. Laşcu Sergiu                              - consilier
 2. Sofroni Patricia                          - învățătoare, gimnaziu,
 3. Rusu Sergiu N.                          -  director CC
 4. Rusu Margareta                         - secretarul consiliului
 5. Spanachi Anatolie.                   – consilier
 6. Rusu Ion                                   - consilier
 7. Rusu Valeriu                            - consilier
 8. Ostrovan Larisa                        - consilier
 9. Rusu Vera                                - consilier
 10. Ombun Mariana                       - primarul satului
 11. Rusu Serghei V.                       - consilier

 

 

Au votat:  pentru –7 , contra - 0, abținut - 0.

 

 

                 Preşedintele şedinţei                                  Rusu Serghei   

 

 

                Contrasemnează:

 

                 Secretarul consiliului                                 Rusu Margareta