Accesează actele emise
de autorităţile publice locale
din Republica Moldova
 
 
 
Prima / Despre / Registru

imprimare
Despre registru

Registrului actelor locale (RAL) a fost elaborat în cadrul Proiectului USAID|BIZTAR în conformitate cu obiectivele Proiectului şi ale parteneriatului strategic dintre USAID şi Guvernul Republicii Moldova, în speţă implementarea de servicii publice pentru întreaga societate moldovenească prin utilizarea metodelor avansate din domeniul tehnologiilor informaţionale. Scopul direct al creării RAL este asigurarea transparenţei în activitatea organelor administraţiei publice locale şi reducerea birocraţiei, precum şi asigurarea accesului liber al reprezentanţilor mediului de afaceri, ai societăţii civile şi a publicului larg la actele emise de primării şi consiliile locale, precum şi la actul guvernării locale în ansamblu.

Soluţia propusă oferă

  • Un registru pentru toate autorităţile locale indiferent de nivelul acestora
  • Soluţie modulară care se ajustează pentru cerinţele orişicărei Administraţii Publice Locale (APL)
  • Pagină WEB pentru fiecare participant al Registrului
  • Informaţie structurată în conformitate cu activităţile tuturor APL
  • Acces instantaneu la informaţie
  • Încurajarea colaborării şi schimbului de experienţă între APL din diferite areale geografice
  • Bază de dată centralizată privind actele eliberate de toate APL din Republica Moldova]

Serviciul electronic public RAL se încadrează în strategia guvernamentală de implementare a guvernării electronice. Centrul de Guvernare Electronică, care activează sub auspiciile Cancelariei de Stat, îi revine misiunea de a asigura implementarea strategiei respective, fiind partener al Proiectului USAID|BIZTAR pentru RAL.

 

Plasează articolul în:
google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

         

 
Abonare serviciu      Acte locale      Întrebări/Răspunsuri      Widget      Contact      Despre total vizitatori: 460316
Această pagină de internet a fost elaborată ca parte componentă a sarcinii tehnice "Registrul actelor locale" în cadrul Proiectului BIZTAR Moldova, finanţat de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) Serviciul electronic public "Registrul actelor locale" se încadrează în strategia guvernamentală de implementare a guvernării electronice
Creat de BRAND.MD
Prima       Contact       Harta
Registru actelor locale Închide
Selectează culoarea pentru site:

Calea curentă pentru site