Доступ к документам выданные
местными органами власти
Республики Молдова
 
 
 
Последние решения и распоряжения
Cu privire la stabilirea locului de afişaj electoral Dispozitie
Ghiliceni    16.10.2017
 
Cu privire la instituirea tutelei Dispozitie
Нукэрень    02.10.2017
 
Desemnarea persoanei responsabile de înregistrare și publicare a actelor administrației publice locale a s. Hlina în Registrul de stat al actelor locale Dispozitie
Примария Хлина    29.09.2017
 
„Cu privire la abrogarea Deciziei CL Costești nr.05/03 din 04.09.2017 ”Cu privire la modificarea bugetului primăriei Costești pe a.2017” Decizie
Примария г.Костешть    29.09.2017
 
” Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul disponibil” Decizie
Примария г.Костешть    29.09.2017
 
„Cu privire la cererea de defrișare a arborilor ” Decizie
Примария г.Костешть    29.09.2017
 
”Cu privire la cererea de privatizare a spaţiului locativ” Decizie
Примария г.Костешть    29.09.2017
 
”Cu privire la aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor pentru infrastructura drumurilor publice locale pe anul 2017” Decizie
Примария г.Костешть    29.09.2017
 
Cu privire la plata de stimularea a functionarilor publici Dispozitie
Михайлень    26.09.2017
 
Cu privire la acordarea concediului de odihnă plătit secretarului Consiliului sătesc Cristian Ion Dispozitie
Михайлень    25.09.2017
 
Cu privire la desemnarea responsabilului de înregistrarea şi publicarea actelor administrative în “Registrul de stat al actelor locale” Dispozitie
Примэрия комуны Шишканы    25.09.2017
 
Cu privire la unele modificări în componența comisiei pe problemele sociale Dispozitie
Михайлень    25.09.2017
 
Cu privire la acordarea ajutorului material specialistului în problemele perceperii fiscale d-na Munteanu Lidia Dispozitie
Михайлень    25.09.2017
 
Cu privire la instituirea tutelei şi curatelei asupra copilor minori Dispozitie
Лимбений Ной    25.09.2017
 
Cu privire unele modificări în componența echipei multidisciplinare Dispozitie
Михайлень    25.09.2017
 
Cu privire la acordarea concediului de odihnă d-nei Rodica Nanu, şefa bibliotecii publice Dispozitie
Лимбений Ной    25.09.2017
 
Cu privire la acordarea concediului integral de odihnă plătit directorului grădiniţei de copii d-ei Zorila Larisa Dispozitie
Михайлень    22.09.2017
 
Cu privire la concediul de odihnă al dei Banari Lidia Dispozitie
Бринзений vechi    22.09.2017
 
Cu privire la acordarea concediului de odihnă anual d-nei Pavlov Nadejda , lucrător de deservire Dispozitie
Лимбений Ной    18.09.2017
 
Cu privire la întreruperea tutelei şi curatelei asupra copiilor minori Lipcanu Ana , Chiriac Vasile , Chisiliuc Marius ,Gîdei Valeria şi Gîdei Denis Dispozitie
Лимбений Ной    18.09.2017
 

         

 
Регистрация      Регистр документов      Вопросы / Ответы      Widget      Контакт      О проекте Всего посетителей: 374132
Această pagină de internet a fost elaborată ca parte componentă a sarcinii tehnice "Registrul actelor locale" în cadrul Proiectului BIZTAR Moldova, finanţat de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) Serviciul electronic public "Registrul actelor locale" se încadrează în strategia guvernamentală de implementare a guvernării electronice
Сделано в BRAND.MD
Главная       Контакт       Карта
Регистр документов местного управления Закрыть
Выберите цвет сайта:

Страница текущего сайта