Dispozitia  
Data primirii 01.03.2018
Data publicării în registru 01.03.2018
Primaria Chiştelniţa ( TELENESTI r-n , S.CHISTELNITA )
Numarul de ordine 02-1-7/14
Titlul dispozitiei ”Cu privire la instituirea grupului de lucru pentru achiziții publice (achiziționarea pietrișului) și determinarea volumului de lucru” Întru petrecerea concursului pentru achiziţiile publice a bunurilor (achiziționarea pietrișului), lucrărilor şi a licitaţiilor, în conformitate cu art. 29, 32 (1) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.767 din 27.05.2016 privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii, Legea privind achiziţiile publice nr. 131 din 03.07.2015, D I S P U N: I. Se instituie grupul de lucru pentru achiziţii publice ”Procurarea pietrișului pentru reparația drumului de acces la str. Ion Creangă și str.Inocenței”, schema drumului, se anexează – 2 (file) din satul Chiștelnița r.Telenești” din mijloace financiare acordate de către Fondul Rutier, în următoarea componență: 1. Ciobanu Constantin, primarul s.Chiștelnița, preşedintele grupului; Membrii grupului: 2. Donos Elena, contabil şef; secretarul grupului de lucru; 3. Trofim Taisia, specialist în regl. propr. funciare - membru; 4. Mîțu Iacob, consilier local - membru ; 5. Stratulat Simion, consilier local – membru; 6. Ombun Ion, consilier local – membru; 7. Furculiță Gheorghe, consilier local – membru; 8. Cerescu Eugeniu, locuitor al s.Chiștelnița - membru; 9. Gîncu Ion, locuitor al s.Chiștelnița - membru; Membru supleant: 1) Cojușneanu Alexandra, consilier local. II. Controlul asupra prezentei Dispoziții mi-l asum.
Statut document Neverificata
Tipul documentului Generală
Selecteaza domeniul Arhitectura şi construcţii
Persoane responsabile Ciobanu Constantin
Executorii Primarul s.Chiștelnița.Ciobanu Constantin
Limba Româna
 
Această pagină de internet a fost elaborată ca parte componentă a sarcinii tehnice Registrul actelor locale în cadrul Proiectului BIZTAR Moldova, finanţat de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) Serviciul electronic public Registrul actelor locale se încadrează în strategia guvernamentală de implementare a guvernării electronice