Decizia  
Data primirii 01.03.2018
Data publicării în registru 01.03.2018
Primaria Chiştelniţa ( TELENESTI r-n , S.CHISTELNITA )
Numarul deciziei 1/2
Denumirea deciziei ”Cu privire la expunerea la licitație repetată a unor bunuri proprietate publică” În rezultatul petrecerii licitației cu strigare din 19.06.2017 și ca urmare cîștigătorii desemnați semnînd procesele verbale a rezultatelor licitației, însă nu au achitat prețul bunului adjudecat și nu a semnat contractul de vînzare-cumpărare timp de 20 zile, în temeiul art. 5 alin.3 lit. a) al Legii privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor nr.91-XVI din 05.04.2007, art. 9 alin.(2) lit.(h), al Legii nr. 121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, art.76, 77 alin.5) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală, Legea privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului nr.1308-XIII din 25.07.1997, Regulamentul privind licitaţiile cu strigare şi reducere aprobat prin HG nr. 136 din 10.02.2009 și avînd în vedere avizul pozitiv al comisiei consultative de specialitate pentru agricultură și amenajarea teritoriului din 23.02.2018, Consiliul local Chiștelnița, DECIDE: I. Se expune la licitație repetată pentru arendă pe o perioadă de 30 ani, următoarele bunuri imobile, proprietate publică: 1)- teren agricol cu nr. cadastral 8921301164, S= 1, 0 ha sector extravilan, la prețul normativ conform borderoului de calcul cu suma totală de 770, 11 lei (se anexează) (la iaz la prodăni); 2)- teren agricol cu nr. cadastral 8921301.163, S= 24, 0 ha sector extravilan, la prețul normativ conform borderoului de calcul cu suma totală de 18 482, 45 lei (se anexează); 3)- teren agricol cu nr. cadastral 8921107472, S= 4, 9 ha sector extravilan, la prețul normativ conform borderoului de calcul cu suma totală de 3773, 50 lei (se anexează); 4)- teren agricol cu nr. cadastral 8921116446, S= 1, 2734 ha sector extravilan, la prețul normativ conform borderoului de calcul cu suma totală de 980, 65 lei (se anexează); (la tipliță în vale prin separare). 5)- teren agricol cu nr. cadastral 8921116447, S= 1, 4533 ha sector extravilan, la prețul normativ conform borderoului de calcul cu suma totală de 1119, 19 lei (se anexează); (la tipliță în vale prin separare). II) Se numește ziua de petrecere a licitației: 19.03.2018, ora: 11-00. III) Se aprobă comunicatul informativ privind expunerea la licitație cu strigare nr.1 din anul 2018 a patrimoniului pentru arendă din s.Chiștelnița r.Telenești, (se anexează).
Statut document Neverificata
Tipul documentului Generală
Domeniul Comerţul, alimentaţia publică
Persoane responsabile Ciobanu Constantin
Limba Româna
 
Această pagină de internet a fost elaborată ca parte componentă a sarcinii tehnice Registrul actelor locale în cadrul Proiectului BIZTAR Moldova, finanţat de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) Serviciul electronic public Registrul actelor locale se încadrează în strategia guvernamentală de implementare a guvernării electronice