Decizia  
Data primirii 01.03.2018
Data publicării în registru 01.03.2018
Primaria Chiştelniţa ( TELENESTI r-n , S.CHISTELNITA )
Numarul deciziei 1/1
Denumirea deciziei ”Cu privire la anularea unor procese verbale a rezultatelor licitație cu strigare din 19.06.2017” În rezultatul petrecerii licitației cu strigare din 19.06.2017 publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.171-180 (6094-6103) din 02.06.2017 la următoarele bunuri imobile proprietate publică: 1) teren agricol cu S=24, 0 ha cu nr. cadastral 8921301.163, cîștigător fiind SC ”SP-COM” SRL administrator dna Popescu Aliona; 2) teren agricol cu nr. cadastral 8921107472, S= 4, 9 ha, cîștigător fiind SRL ”Onistfruct” administrator dl Popescu Ștefan; 3) teren agricol cu nr.cadastral 8921116446, S= 1, 2734 ha, cîștigător fiind dl Trofim Gheorghe Mihail a.n.1984; 4) teren agricol cu nr. cadastral 8921116447, S= 1, 4533 ha cîștigător fiind dl Trofim Gheorghe Mihail a.n.1984 și ca urmare cîștigătorii desemnați semnînd procesele verbale a rezultatelor licitației, însă nu au achitat prețul bunului adjudecat și nu a semnat contractul de vînzare-cumpărare timp de 20 zile, în conformitate cu pct.28, 33 și 34 din Regulamentul privind licitaţiile cu strigare şi reducere aprobat prin HG nr. 136 din 10.02.2009, art.76, 77 alin.5) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală și avînd în vedere avizul pozitiv al comisiei consultative de specialitate pentru agricultură și amenajarea teritoriului din 23.02.2018, Consiliul local Chiștelnița, DECIDE: 1) Se abrogă pct. 4 din Decizia Consiliului local Chiștelnița nr.4/5 din 28.06.2017 ”privind aprobarea procesului- verbal nr.4 din 19.06.2017 cu privire la rezultatele licitației pentru arendă a terenului agricol cu nr. cadastral 8921301163 cu S=24, 0 ha, la prețul de 120 135, 98 lei, arendaș: SC ”SP-COM” c/f 1004606001323, administrator: Popescu Aliona; 2) Se abrogă pct. 6 din Decizia Consiliului local Chiștelnița nr.4/5 din 28.06.2017 ”privind aprobarea procesului- verbal nr. 6 din 19.06.2017 cu privire la rezultatele licitației pentru arendă a terenului agricol cu nr cadastral 8921107472 cu S=4, 9 ha, la prețul de 39 621, 75 lei, SRL ”Onistfruct” c/f 1008606000782, administrator: Popescu Ștefan; 3) Se abrogă pct. 7 din Decizia Consiliului local Chiștelnița nr.4/5 din 28.06.2017 ”privind aprobarea procesului- verbal nr. 7 din 19.06.2017 cu privire la rezultatele licitației pentru arendă a terenului agricol cu nr cadastral 8921116446 cu S=1, 2734 ha, la prețul de: 50 012, 68 lei, arendaș: Trofim Gheorghe Mihail a.n.1984 IDNP 0961607893001; 4) Se abrogă pct.8 din Decizia Consiliului local Chiștelnița nr.4/5 din 28.06.2017 ”privind aprobarea procesului- verbal nr. 8 din 19.06.2017 cu privire la rezultatele licitației pentru arendă a terenului agricol cu nr cadastral 8921116447 cu S=1, 4533 ha, la prețul de: 49 243, 93 lei, arendaș: Trofim Gheorghe Mihail a.n.1984 IDNP 0961607893001. 5) Se anulează procesele verbale nr. 4, nr.6, nr.7 și nr.8 a rezultatelor licitației cu strigare din 19.06.2017 publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.171-180 (6094-6103) din 02.06.2017 la următoarele bunuri imobile, proprietate publică: - teren agricol cu nr. cadastral 8921301.163, S= 24, 0 ha sector extravilan, cîștigător fiind SC ”SP-COM” SRL administrator dna Popescu Aliona; - teren agricol cu nr. cadastral 8921107472, S= 4, 9 ha sector extravilan cîștigător fiind SRL ”Onistfruct” administrator dl Popescu Ștefan; - teren agricol cu nr. cadastral 8921116446, S= 1, 2734 ha sector extravilan, dl Trofim Gheorghe Mihail a.n.1984; - teren agricol cu nr. cadastral 8921116447, S= 1, 4533 ha sector extravilan, dl Trofim Gheorghe Mihail a.n.1984. 6) Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului satului Chiștelnița, dl Constantin Ciobanu. 7) Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama comisiei pentru agricultură și amenajarea teritoriului. Semnează: Președinte al ședinței: Ombun Ion Contrasemnează: Secretar al Consiliului local: Stratulat Maria A fost adus la cunoștință: Primarul s.Chiștelnița: Ciobanu Constantin
Statut document Neverificata
Tipul documentului Generală
Domeniul Comerţul, alimentaţia publică
Persoane responsabile Ciobanu Constantin
Limba Româna
 
Această pagină de internet a fost elaborată ca parte componentă a sarcinii tehnice Registrul actelor locale în cadrul Proiectului BIZTAR Moldova, finanţat de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) Serviciul electronic public Registrul actelor locale se încadrează în strategia guvernamentală de implementare a guvernării electronice