Accesează actele emise
de autorităţile publice locale
din Republica Moldova
 
 
 
Ultimele acte locale
Privind expunerea la licitație cu strigare de arendă a terenurilor agricole cu plantații multianuale proprietate publică din domeniul public al UAT Cinișeuți Decizie
Primaria Ciniseuti, raionul Rezina    10.05.2020
 
Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a consiliului local Limbenii Noi Dispozitie
Limbenii Noi    02.12.2016
 
Cu privire la acordarea concediului de odihnă anual d-lui Andriucă Sergiu, specialist în reglementarea regimului funciar Dispozitie
Limbenii Noi    01.12.2016
 
Cu privire la acordarea concediului de odihnă anual d-nei Pogrebneac Maria, contabilul primăriei Dispozitie
Limbenii Noi    01.12.2016
 
Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a consiliului comunal Şişcani Dispozitie
Primăria comunei Șișcani    01.12.2016
 
Cu privire la acordarea ajutorului material-Seratilă Anna Dispozitie
Primaria Ciniseuti, raionul Rezina    01.12.2016
 
Cu privire la acordarea ajutorului material-Patic Valeriu. Dispozitie
Primaria Ciniseuti, raionul Rezina    01.12.2016
 
Cu privire la acordarea ajutorului material- Reznic Lidia Dispozitie
Primaria Ciniseuti, raionul Rezina    01.12.2016
 
Cu privire la desemnarea persoanei responsabile pentru notificarea și raportarea măsurilor de ajutor de stat. Dispozitie
Primaria Ciniseuti, raionul Rezina    01.12.2016
 
Cu privire la executarea lucrărilor publice neremunerate în folosul comunităţii Dispozitie
Primăria comunei Șișcani    30.11.2016
 
Cu privire la încetarea contractului individual de muncă Dispozitie
Primaria Ciniseuti, raionul Rezina    30.11.2016
 
Cu privire la numirea în funcția de fochist a domnului Melnic Veaceslav. Dispozitie
Primaria Ciniseuti, raionul Rezina    30.11.2016
 
Cu privire la modificarea deciziei nr.7/1 din 26.10.2016 Decizie
Primăria comunei Șișcani    29.11.2016
 
Cu privire la aprobarea bugetului primăriei comunei Şişcani în prima lectură pentru anul 2017 Decizie
Primăria comunei Șișcani    29.11.2016
 
Cu privire la aprobarea taxelor locale pentru anul 2017 Decizie
Primăria comunei Șișcani    29.11.2016
 
Cu privire la repartizarea temporară a terenurilor pentru păşunatul animalelor domestice pentru anul 2017 Decizie
Primăria comunei Șișcani    29.11.2016
 
Cu privire la cotele concrete la impozitul funciar şi bunurile imobiliare pentru anul 2017 Decizie
Primăria comunei Șișcani    29.11.2016
 
Cu privire la aprobarea Nomenclatorului serviciilor prestate de primăria comunei Şişcani Decizie
Primăria comunei Șișcani    29.11.2016
 
Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului local Cinișeuți. Dispozitie
Primaria Ciniseuti, raionul Rezina    29.11.2016
 
Cu privire la formarea bunului imobil Decizie
Primăria comunei Șișcani    29.11.2016
 

         

 
Abonare serviciu      Acte locale      Întrebări/Răspunsuri      Widget      Contact      Despre total vizitatori: 258800
Această pagină de internet a fost elaborată ca parte componentă a sarcinii tehnice "Registrul actelor locale" în cadrul Proiectului BIZTAR Moldova, finanţat de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) Serviciul electronic public "Registrul actelor locale" se încadrează în strategia guvernamentală de implementare a guvernării electronice
Creat de BRAND.MD
Prima       Contact       Harta
Registru actelor locale Închide
Selectează culoarea pentru site:

Calea curentă pentru site