Accesează actele emise
de autorităţile publice locale
din Republica Moldova
 
 
 
Anunț!!!

Cancelaria de Stat vă aduce la cunoștință că  urmează a fi lansată noua versiune a Registrului de Stat al Actelor Locale (RSAL) și conectarea obligatorie a tuturor Autorităților Publice Locale de nivel 1 și 2 RSAL.

Ținând cont de cele menționate, pe parcursul lunii august se va efectua migrarea tuturor datelor din versiunea curentă în versiunea nouă a RSAL. Pentru efectuarea în condiții bune a procedurii de migrare a datelor accesul fa funcționalitățile de plasare a actelor autorităților publice locale în sistemul informatic curent va fi sistată pe un termen de 2 săptămâni.

Noul sistem informatic vine să implementeze cadrul legal în vigoare implementând toate fluxurile de lucru specifice activității Autorităților Publice Locale de orice nivel, activității Cancelariei de Stat și reprezentanțelor teritoriale ale acesteia și interacțiunii între APL și Cancelaria de Stat. Noua versiune a RSAL este aliniat la cerințele strategiei de e-Transformare a Guvernului fiind conectat la serviciile de platformă ale MCloud (MPass -autentificarea prin intermediul semnăturii electronice, MSign - utilizarea infrastructurii de semnătură electronică etc.).

APL-urile care exploatează la moment RSAL sunt rugate sa contacteze Oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat pentru a primi datele de acces și instrucțiunile de conectare și exploatare a versiunii noi a RSAL.

Ultimele acte locale
„Cu privire la convocarea Consiliului orăşenesc Mărculeşti în şedinţă extraordinară ” Dispozitie
Primăria or.Mărculeşti    15.09.2019
 
Cu privire la angajare prin cumul Dispozitie
Primăria Dereneu    12.01.2018
 
Cu privire la concediul neplătit al d. Arnaut Mihail. Dispozitie
Văsieni    05.01.2018
 
„Cu privire la plasamentul de urgență al copiilor Scurtu Igor 14.08.2007a.n.,și Scurtu Gheorghe, 10.11.2008 a.n.” Dispozitie
Primăria Dereneu    03.01.2018
 
Cu privire la instituirea titlului de curator. Dispozitie
Văsieni    03.01.2018
 
„Cu privire la luarea în evidență a copiilor aflați în situație de risc” Dispozitie
Primăria Dereneu    02.01.2018
 
„Cu privire la evaluarea inițială a situației copilului” Dispozitie
Primăria Dereneu    02.01.2018
 
„Cu privire la aprobarea actelor protecţiei civile pentru anul 2018 Dispozitie
comuna Chircaiestii Noi    29.12.2017
 
Cu privire la stabilirea plăţii de stimulare pentru funcţionarii publici Dispozitie
Primăria comunei Schineni    29.12.2017
 
Cu privire la activitatea instituţiei preşcolare „Ghiocel” din s. Schineni Dispozitie
Primăria comunei Schineni    29.12.2017
 
Cu privire la planificarea măsurilor protecţiei civile la serviciile protecţiei civilă şi la obiecte economiei naţionale ale primăriei com.Chircăieștii Noi” Dispozitie
comuna Chircaiestii Noi    29.12.2017
 
„Cu privire la pregătirea planificarii la protecţia civilă a primăriei com.Chircăieștii Noi pentru anul - 2018” Dispozitie
comuna Chircaiestii Noi    29.12.2017
 
Cu privire la desfacerea contractului individual de exercitare a unei munci Dispozitie
Primăria comunei Schineni    26.12.2017
 
”Cu privire la închiderea dosarului familiei Tăietu” Dispozitie
Ciulucani    26.12.2017
 
Cu privire la legalizarea unui contract individual de exercitare a unei munci Dispozitie
Primăria comunei Schineni    26.12.2017
 
Cu privire la delegarea reprezentantul Consiliului local Costești în calitate de membru al comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director în instituţiile de învăţămînt preșcolare Decizie
Primăria or.Costești    22.12.2017
 
Cu privire la crearea grupului de lucru pentru achiziții Dispozitie
comuna Chircaiestii Noi    22.12.2017
 
Cu privire la desfacerea contractului individual de exercitare a unei munci Dispozitie
Primăria comunei Schineni    22.12.2017
 
Cu privire la primirea documentației de proiect Decizie
Primăria or.Costești    22.12.2017
 
Cu privire la transmiterea bunurilor gimnaziului Văsieni. Decizie
Văsieni    20.12.2017
 

         

 
Abonare serviciu      Acte locale      Întrebări/Răspunsuri      Widget      Contact      Despre total vizitatori: 425966
Această pagină de internet a fost elaborată ca parte componentă a sarcinii tehnice "Registrul actelor locale" în cadrul Proiectului BIZTAR Moldova, finanţat de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) Serviciul electronic public "Registrul actelor locale" se încadrează în strategia guvernamentală de implementare a guvernării electronice
Creat de BRAND.MD
Prima       Contact       Harta
Registru actelor locale Închide
Selectează culoarea pentru site:

Calea curentă pentru site