Accesează actele emise
de autorităţile publice locale
din Republica Moldova
 
 
 
Ultimele acte locale
Privind expunerea la licitație cu strigare de arendă a terenurilor agricole cu plantații multianuale proprietate publică din domeniul public al UAT Cinișeuți Decizie
Primaria Ciniseuti, raionul Rezina    10.05.2020
 
“Cu privire la convocarea şedinţei extraordinare a consiliului sătesc.» În conformitate cu prevederile Art. 16, aliniat (1,2,3) din Legea privind APL nr. 436-XVI din 28.12.2006, reeşind din planul de activitate anual al consiliului local necesitățile apărute DISPUN: I Se convoacă şedinţa extraordinară a consiliului sătesc- marti, pe data de 02.11.2016 ora 14-00 în incinta primăriei, cu ordinea de zi după cum urmează: 1. Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2016 Raportor- Buga Tatiana, contabil șef 2 Cu privire la aducerea la cunostinta consiliului a răspunsului nr. 1304/OT1 din 17.10.2016 parvenit de la Oficiul Teritorial al Cancelariei de Stat Raportor- Pînzaru Viorica, secretarul consiliului 3. Cu privire la angajarea unui expert în domeniu în vederea evaluării bunului imobil ,,Casă de deservire” Raportori- Pînzaru Ion, primarul 4. Cu privire la modificarea deciziei 13/1 din 11.12.2015. Raportori- Pînzaru Viorica, secretarul 5. Cu privire la aducerea la cunostinta consiliului despre inițierea activității AO ,,PRO AXIOS. PROIECTE SOCIALE” Raportor- Pînzaru Viorica, secretarul consiliului 6. Cu privire la aprobarea Actelor de casare și de defrișare a plantațiilor perene aflate în gestiunea SRL ,,Rădoainul Prim” Raportor- Carcea Iulia 7. Cu privire la aducerea la cunostinta consiliului a Hotărîrii Judecătoriei Sîngerei din 19.09.2016 Raportori- Pînzaru Ion, primarul 8. Cu privire la aducerea la cunostinta consiliului a Plîngerii parvenite de la administratorul SRL ,,Derea Boiu” Raportori- Pînzaru Ion, primarul II. Prezenta dispoziţie intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică prin afişare în locuri publice. Dispozitie
primaria radoaia    28.10.2016
 
Cu privire la convocarea şedinţei extraordinare a consiliului sătesc Tănătari Dispozitie
Primăria Tănătari    24.10.2016
 
Cu privire la exercitarea funcţiei de director al Instituţiei Educaţie Timpurie Văsieni. Dispozitie
Văsieni    24.10.2016
 
Cu privire la instituirea tutelei asupra copilului Lozovan Maria -Magdalena. Dispozitie
Sărătenii vechi    24.10.2016
 
Cu privire la concediul anual de odihnă al d. Cucerva Maria. Dispozitie
Văsieni    24.10.2016
 
Cu privire la instituirea tutelei asupra copilului Lozovan Cătălina. Dispozitie
Sărătenii vechi    24.10.2016
 
”Cu privire la crearea comisiei pentru inventarierea bunurilor imobiliare de pe teritoriul Primăriei satului Verejeni, raionul Telenești” Dispozitie
Verejeni    21.10.2016
 
Cu privire la instituirea comisiei. Dispozitie
Sărătenii vechi    20.10.2016
 
„Cu privire la desfăşurarea aplicaţiei la protecţia civilă în primăria Verejeni” Dispozitie
Verejeni    19.10.2016
 
„ cu privire la convocarea şedinţei extraordinare a consiliului local „ Dispozitie
Primăria Slobozia Mare    19.10.2016
 
Cu privire la împuternicirea viceprimarului al mun. Bălți dl Igor Șeremet pentru participarea și prezentarea intereselor mun. Bălți în ședințele de lucru în vederea realizării proiectului ”Apă Nord Moldova” Decizie
Consiliului municipal Bălţi    19.10.2016
 
Cu privire la desemnarea suplimentară a candidaturilor membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare municipiului Bălți Decizie
Consiliului municipal Bălţi    19.10.2016
 
Cu privire la împuternicirea primarului interimar al mun. Bălți dl L. Babii să încheie contracte de vînzare-cumpărare, predare-primire apartamentelor în proprietate privată Decizie
Consiliului municipal Bălţi    19.10.2016
 
„Cu privire la numirea responsabilului pentru funcționarea cazangeriei de gaze naturale de la Centrul Comunitar Multifuncțional de Servicii Sociale ”Filantropie” din s. Verejeni” Dispozitie
Verejeni    17.10.2016
 
Cu privire la convocarea şedinţei extraordinare a consiliului local Limbenii Noi Dispozitie
Limbenii Noi    13.10.2016
 
Cu privire la delegarea specialistului în problemele perceperii fiscale/ specialistului în reglementarea proprietăţii funciare. Dispozitie
Văsieni    13.10.2016
 
Cu privire la desemnarea reprezentantului APL în Consiliul de Administraţie al Instituţiei de Educaţie Timpurie ,,Ghiocel” Limbenii Noi” Dispozitie
Limbenii Noi    13.10.2016
 
Cu privire la organizarea concursului Dispozitie
Comuna Ivancea    13.10.2016
 
Cu privire la perioada de încălzire. Dispozitie
Văsieni    12.10.2016
 

         

 
Abonare serviciu      Acte locale      Întrebări/Răspunsuri      Widget      Contact      Despre total vizitatori: 246980
Această pagină de internet a fost elaborată ca parte componentă a sarcinii tehnice "Registrul actelor locale" în cadrul Proiectului BIZTAR Moldova, finanţat de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) Serviciul electronic public "Registrul actelor locale" se încadrează în strategia guvernamentală de implementare a guvernării electronice
Creat de BRAND.MD
Prima       Contact       Harta
Registru actelor locale Închide
Selectează culoarea pentru site:

Calea curentă pentru site