Accesează actele emise
de autorităţile publice locale
din Republica Moldova
 
 
 
Ultimele acte locale
Privind expunerea la licitație cu strigare de arendă a terenurilor agricole cu plantații multianuale proprietate publică din domeniul public al UAT Cinișeuți Decizie
Primaria Ciniseuti, raionul Rezina    10.05.2020
 
“Cu privire la modificarea dispoziției Nr. 43 din 14.07.2015 privind constituirea comisiei» În conformitate cu prevederile art. 29,alin. 1,lit. „c”şi art. 32 din Legea privind APL nr. 436-XVI din 28.12.2006 Dispun: 1. Se modifică Dispoziția nr. 43 din 14.07.2015, punct 2 prin sustituirea membrilor comisiei, se numesc: Poziția 2: Petrov Viorel, specialist al primăriei, vicepreședintele comisiei Poziția 7: Clipca Ludmila, directorul grădiniței de copii, membrul comisiei 2. Prezenta dispoziţie întră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică prin afişarea în locuri publice. 3 În cazul eliberării din funcție a persoanei desemnate, atribuțiile în cadrul comisiei vor fi executate de către persoana desemnată în funcția respectivă. 4. Monitorizarea îndeplinirii dispoziţiei date se pune în seama primarului. Dispozitie
primaria radoaia    19.06.2016
 
Cu privire la stabilirea persoanelor cu vîrsta înaintată care necesită deservire de către lucrătorii sociali Dispozitie
Mihăileni    19.06.2016
 
Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a consiliului sătesc Tănătari Dispozitie
Primăria Tănătari    17.06.2016
 
"Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a Consiliului orăşenesc Telenești" Dispozitie
Teleneşti    15.06.2016
 
" Cи privire la instituirea Grupului de lucru " Dispozitie
Teleneşti    15.06.2016
 
"Cu privire la instituirea curatelei asupra copilului minor Veșca Nicoleta a.n. 31.08.2000 " Dispozitie
Teleneşti    15.06.2016
 
,, Cu privire la iradierea AO „SAN-Info” din Registrul asociațiilor Obștești a primăriei orașului Telenești,, Dispozitie
Teleneşti    15.06.2016
 
"Cu privire la instituirea curatelel și tutelei asupra copiilor minori Roșioru Octavian a.n. 10.03.2000 şi Roșioru Daniela a.n.21.08.2001 " Dispozitie
Teleneşti    15.06.2016
 
"Cu privire la plasarea copilului minor Harea Ana a.n.2002, în Centrul comunitar multifuncţional Teleneşti" Dispozitie
Teleneşti    15.06.2016
 
"Cu privire la stabilirea impozitului funciar pentru păşuni şi fîneţe pentru anul 2016" Decizie
Teleneşti    15.06.2016
 
"Cu privire la aprobarea Comunicatului informativ despre desfăşurarea licitaţiei „ cu strigare”de vînzare--cumpărare, arendă a terenurilor proprietate publică domeniul privat şi a imobilelor " Decizie
Teleneşti    15.06.2016
 
"Cu privire la casarea mijlocelor fixe ale Grădiniţei de copii "Andrieș" din or.Telenești" Decizie
Teleneşti    15.06.2016
 
,,Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului local în componenţa comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director la Grădiniţa „Guguţă”” Decizie
Teleneşti    15.06.2016
 
"Cu privire la activitătea serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei pentru anul 2015 și lunile ianuarie-mai 2016" Decizie
Teleneşti    15.06.2016
 
"Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul disponibil al primăriei de la sfîrşitul anului 2015 şi rectificarea bugetului pe anul 2016" Decizie
Teleneşti    15.06.2016
 
"Cu privire la scutirea de plata lunară pentru întreținerea copiiilor în instituțiile preșcolare" Decizie
Teleneşti    15.06.2016
 
Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a Consiliului local Cinișeuți Dispozitie
Primaria Ciniseuti, raionul Rezina    14.06.2016
 
Cu privire la acordarea concediului de odihnă anual Dispozitie
Primăria Tănătari    14.06.2016
 
Cu privire la achitarea diferenței de preț la procurarea unui imobil de către cetățeanul Tomuz Petru Decizie
Mihăileni    10.06.2016
 

         

 
Abonare serviciu      Acte locale      Întrebări/Răspunsuri      Widget      Contact      Despre total vizitatori: 216972
Această pagină de internet a fost elaborată ca parte componentă a sarcinii tehnice "Registrul actelor locale" în cadrul Proiectului BIZTAR Moldova, finanţat de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) Serviciul electronic public "Registrul actelor locale" se încadrează în strategia guvernamentală de implementare a guvernării electronice
Creat de BRAND.MD
Prima       Contact       Harta
Registru actelor locale Închide
Selectează culoarea pentru site:

Calea curentă pentru site