Accesează actele emise
de autorităţile publice locale
din Republica Moldova
 
 
 
Ultimele acte locale
Cu privire la stabilirea sporului pentru performanţă colectivă Dispozitie
Primăria comunei Schineni    24.02.2017
 
Cu privire la abrogarea Dispoziției nr.18-a din 31.10.2016 ”Cu privire la petrecerea sărbătorii ”Ziua tineretului” la Biblioteca Publică Tănătarii Noi Dispozitie
Primăria comunei Tănătarii Noi    20.02.2017
 
Cu privire la stabilirea sporului pentru performanţa colectivă. Dispozitie
Văsieni    20.02.2017
 
Cu privire la plata premiului anual personalului din unităţile bugetare. Dispozitie
Văsieni    20.02.2017
 
„Cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea funcției de director al Grădiniței de Copii din satul Verejeni, raionul Telenești” Dispozitie
Verejeni    18.02.2017
 
Cu privire la întocmirea Raportului semestrial de activitate. Dispozitie
Văsieni    17.02.2017
 
Raportul primarului pe lucrul îndeplinit în anul 2016 Decizie
Mihăileni    16.02.2017
 
Cu privire la prelungirea termenului de examinare a petiției Decizie
Mihăileni    16.02.2017
 
Cu privire la acordarea premiului anual primarului Decizie
Mihăileni    16.02.2017
 
Cu privire la aprobarea programului de activitate a administraţiei publice locale pe trimestrul II a anului 2017 Decizie
Mihăileni    16.02.2017
 
Cu privire la repartizarea soldurilor libere la 01.01.2017 Decizie
Mihăileni    16.02.2017
 
Cu privire la aprobarea listei actualizate a denumirii strazilor din s.Mihăileni Decizie
Mihăileni    16.02.2017
 
Raportul directorului ÎM ,,Mihăileni service,, pe lucrul îndeplinit în anul 2016 Decizie
Mihăileni    16.02.2017
 
Cu privire la îndeplinirea bugetului Administrației Publice Locale Mihăileni pe anul 2016 Decizie
Mihăileni    16.02.2017
 
Cu privire la redistribuirea alocațiilor bugetare aprobate pentru anul 2017 Decizie
Mihăileni    16.02.2017
 
Cu privire la alocarea finanțelor din fondul de rezervă pentru alimentarea copiilor din familiile social vulnerabile în grădinița de copii Decizie
Mihăileni    16.02.2017
 
Cu privire la aprobarea regulamentului actualizat, privind plata ajutorului material, premiilor şi suplimentelor de plată la salariu persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică,funcţionarilor publici şi personalului care efectuează deservirea tehnică și asigură funcționarea primăriei Mihăileni Decizie
Mihăileni    16.02.2017
 
Cu privire la scoaterea la licitație Decizie
Mihăileni    16.02.2017
 
“Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a consiliului sătesc.» În conformitate cu prevederile Art. 16, aliniat (1,2,3) din Legea privind APL nr. 436-XVI din 28.12.2006, reeşind din planul de activitate anual al consiliului local necesitățile apărute DISPUN: I Se convoacă şedinţa ordinară a consiliului sătesc pe data de 23.02.2017 ora 14-00 în incinta primăriei, cu ordinea de zi după cum urmează: 1.Cu privire la examinarea repetată a cererii prealabile depusă către consiliul local de către Consum COOP Drăgănești. Raportor- Buga Tatiana , contabil șef 2.Cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării secretarului pentru anul 2016 Raportor- Pînzaru Ion 3. Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare a activităților de comerț în s. Rădoaia Raportori- Pînzaru Viorica 4. Cu privire realizarea deciziilor consiliului sătesc adoptate în anul 2016 Raportori- Pînzaru Viorica 5.Cu privire la discutarea și întărirea planului de lucru al consiliului pentru trimestrul II al anului 2017 Raportor- Pînzaru Viorica 6.Cu privire la modificarea Regulamentului intern al primariei aprobat prin decizia nr. 6/14 din 30.06.2016. Raportor- V. Pînzaru, secretarul Dispozitie
primaria radoaia    15.02.2017
 
Cu privire la luarea la evidență a copilului aflat în dificultate Dispozitie
primaria radoaia    15.02.2017
 

         

 
Abonare serviciu      Acte locale      Întrebări/Răspunsuri      Widget      Contact      Despre total vizitatori: 290119
Această pagină de internet a fost elaborată ca parte componentă a sarcinii tehnice "Registrul actelor locale" în cadrul Proiectului BIZTAR Moldova, finanţat de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) Serviciul electronic public "Registrul actelor locale" se încadrează în strategia guvernamentală de implementare a guvernării electronice
Creat de BRAND.MD
Prima       Contact       Harta
Registru actelor locale Închide
Selectează culoarea pentru site:

Calea curentă pentru site