Accesează actele emise
de autorităţile publice locale
din Republica Moldova
 
 
 
Ultimele acte locale
Privind expunerea la licitație cu strigare de arendă a terenurilor agricole cu plantații multianuale proprietate publică din domeniul public al UAT Cinișeuți Decizie
Primaria Ciniseuti, raionul Rezina    10.05.2020
 
Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a consiliului sătesc Tănătari Dispozitie
Primăria Tănătari    23.09.2016
 
„Cu privire la modificarea bugetului pe anul 2016” Dispozitie
Primăria or.Mărculeşti    22.09.2016
 
„Cu privire la angajarea în funcţia de dereticătoare la primărie pe durată determinată” Dispozitie
Primaria Meleseni, rаionul Calarași    22.09.2016
 
„Cu privire la acordarea concediului neplătit ” Dispozitie
Primaria Meleseni, rаionul Calarași    22.09.2016
 
”Cu privire la modificarea bugetului pe anul 2016” Dispozitie
Primăria or.Mărculeşti    21.09.2016
 
Cu privire la constituirea secțiilor de votare în comuna Şişcani Dispozitie
Primăria comunei Șișcani    20.09.2016
 
„Cu privire la propunerea de constituire a secţiei de votare” Dispozitie
Primaria Meleseni, rаionul Calarași    20.09.2016
 
”Cu privire la acordarea concediului neplătit” Dispozitie
Primăria or.Mărculeşti    20.09.2016
 
,, Cu privire la locurile destinate pentru publicitatea electorală “ În conformitate cu prevederile art.31 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 Dispun 1. Pentru a petrece campania electorală la alegerile Președintelui Republicii Moldova din 30.10.2016 se alocă gratuit pentru pubicitatea electorală panourile : - Din faţa primăriei - Din faţa cîrmuirii SRL „Rădoianul Prim” - Din faţa magazinului de construcții din centrul satului - Din fața Centrului Sănătate 2. Prezenta dispoziţie întră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică prin afişarea în locuri publice. 3. Responsabil de executarea dispoziţiei în cauză este şeful de post. Dispozitie
primaria radoaia    18.09.2016
 
„ Cu privire la propunerea privind constituirea secţiilor de votare ” În conformitate cu prevederile art.29 alin. 2 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi în legătură cu necesitatea apărută Dispun Pentru a efectua votarea şi numărarea voturilor la alegerile președintelui Republicii Moldova din 30.10.2016 propun Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Sîngerei nr. 28 să constituie secţiile de votare după cum urmeză: Denumirea secţiei de votare Nr. secţiei de votare Hotarele secţiei de votare (conform Registrelor de evidenţă a gospodăriilor populaţiei) Adresa sediului biroului electoral al secţiei de votere şi modul de conectare pentru relaţii Adresa localului pentru votare şi modul de conectare pentru relaţii Rădoaia 28/57 De la contul nr.1 din Regitrul nr.1- pînă la contul nr.993 din Registrul nr.11. Partea dreaptă a rîulețului din sat Grădiniţa de copii „Romaniţa” din s. Rădoaia tel. 37-4-36 s. Rădoaia tel. 37-4-36 Rădoaia 28/58 De la contul nr.994 din Regitrul nr.12- pînă la contul nr.1835 din Registrul nr.21 Partea stîngă a rîulețului din sat Casa de cultură Tel. 67-2-72 s. Rădoaia Tel 67-2-72 2. Prezenta dispoziţie întră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică prin afişarea în locuri publice. Dispozitie
primaria radoaia    18.09.2016
 
,, Cu privire la localul destinat pentru întîlnirile сandidaților la funcția de președinte al Republicii Moldova / reprezentanților cu alegătorii satului Rădoaia “ În conformitate cu prevederile art.31 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 Dispun 1. Pentru a petrece campania electorală la alegerile Președintelui Republicii Moldova din 30.10.2016 se oferă gratuit pentru întîlnirile candidaților/ reprezentanților cu alegătorii – incinta casei de cultură 2. Prezenta dispoziţie întră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică prin afişarea în locuri publice. 3. Responsabil de executarea dispoziţiei în cauză este directorul casei de cultura și policiștii de sector. Dispozitie
primaria radoaia    18.09.2016
 
Cu privire la propunerea de constituire a secţiei de votare Dispozitie
Primăria Tănătari    16.09.2016
 
Cu privire la acordarea concediului de odihnă anual d-nei Rodica Nanu, şefa bibliotecii publice Dispozitie
Limbenii Noi    15.09.2016
 
Cu privire la concediul anual de odihnă al secretarului consiliului sătesc Vîrlan Larisa. Dispozitie
Văsieni    15.09.2016
 
Cu privire la delegarea specialistului în problemele perceperii fiscale/ specialistului în reglementarea regimului proprietăţii funciare. Dispozitie
Văsieni    14.09.2016
 
Cu privire la candidaturile în funcţia de membru cu vot deliberativ în birourile electoralea secţiilor de votare din Pelinia pentru desfășurarea alegerilor Președintelui Republicii Moldova. Decizie
Primaria Pelinia    14.09.2016
 
Cu privire la modificarea dispoziţiei nr.02/1-4/16 din 04 august 2009 „Cu privire la constituirea Comisiei obşteşti pentru evaluarea necesităţilor de acordare a ajutorului material pe lîngă primărie”. Dispozitie
Văsieni    14.09.2016
 
Cu privire la pregătirea instituțiilor bugetare către sezonul rece și noul an de studii Decizie
Primaria Pelinia    14.09.2016
 
Cu privire la stabilirea îndemnizaţiei personalului de conducere a instituţiilor de învăţămînt preşcolar. Decizie
Primaria Pelinia    14.09.2016
 

         

 
Abonare serviciu      Acte locale      Întrebări/Răspunsuri      Widget      Contact      Despre total vizitatori: 239491
Această pagină de internet a fost elaborată ca parte componentă a sarcinii tehnice "Registrul actelor locale" în cadrul Proiectului BIZTAR Moldova, finanţat de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) Serviciul electronic public "Registrul actelor locale" se încadrează în strategia guvernamentală de implementare a guvernării electronice
Creat de BRAND.MD
Prima       Contact       Harta
Registru actelor locale Închide
Selectează culoarea pentru site:

Calea curentă pentru site