Accesează actele emise
de autorităţile publice locale
din Republica Moldova
 
 
 
Anunț!!!

Cancelaria de Stat vă aduce la cunoștință că  urmează a fi lansată noua versiune a Registrului de Stat al Actelor Locale (RSAL) și conectarea obligatorie a tuturor Autorităților Publice Locale de nivel 1 și 2 RSAL.

Ținând cont de cele menționate, pe parcursul lunii august se va efectua migrarea tuturor datelor din versiunea curentă în versiunea nouă a RSAL. Pentru efectuarea în condiții bune a procedurii de migrare a datelor accesul fa funcționalitățile de plasare a actelor autorităților publice locale în sistemul informatic curent va fi sistată pe un termen de 2 săptămâni.

Noul sistem informatic vine să implementeze cadrul legal în vigoare implementând toate fluxurile de lucru specifice activității Autorităților Publice Locale de orice nivel, activității Cancelariei de Stat și reprezentanțelor teritoriale ale acesteia și interacțiunii între APL și Cancelaria de Stat. Noua versiune a RSAL este aliniat la cerințele strategiei de e-Transformare a Guvernului fiind conectat la serviciile de platformă ale MCloud (MPass -autentificarea prin intermediul semnăturii electronice, MSign - utilizarea infrastructurii de semnătură electronică etc.).

APL-urile care exploatează la moment RSAL sunt rugate sa contacteze Oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat pentru a primi datele de acces și instrucțiunile de conectare și exploatare a versiunii noi a RSAL.

Ultimele acte locale
Cu privire la stabilirea locului de afişaj electoral Dispozitie
Ghiliceni    16.10.2017
 
Cu privire la instituirea tutelei Dispozitie
Nucăreni    02.10.2017
 
Desemnarea persoanei responsabile de înregistrare și publicare a actelor administrației publice locale a s. Hlina în Registrul de stat al actelor locale Dispozitie
Primăria Hlina    29.09.2017
 
„Cu privire la abrogarea Deciziei CL Costești nr.05/03 din 04.09.2017 ”Cu privire la modificarea bugetului primăriei Costești pe a.2017” Decizie
Primăria or.Costești    29.09.2017
 
” Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul disponibil” Decizie
Primăria or.Costești    29.09.2017
 
„Cu privire la cererea de defrișare a arborilor ” Decizie
Primăria or.Costești    29.09.2017
 
”Cu privire la cererea de privatizare a spaţiului locativ” Decizie
Primăria or.Costești    29.09.2017
 
”Cu privire la aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor pentru infrastructura drumurilor publice locale pe anul 2017” Decizie
Primăria or.Costești    29.09.2017
 
Cu privire la plata de stimularea a functionarilor publici Dispozitie
Mihăileni    26.09.2017
 
Cu privire la acordarea concediului de odihnă plătit secretarului Consiliului sătesc Cristian Ion Dispozitie
Mihăileni    25.09.2017
 
Cu privire la desemnarea responsabilului de înregistrarea şi publicarea actelor administrative în “Registrul de stat al actelor locale” Dispozitie
Primăria comunei Șișcani    25.09.2017
 
Cu privire la unele modificări în componența comisiei pe problemele sociale Dispozitie
Mihăileni    25.09.2017
 
Cu privire la acordarea ajutorului material specialistului în problemele perceperii fiscale d-na Munteanu Lidia Dispozitie
Mihăileni    25.09.2017
 
Cu privire la instituirea tutelei şi curatelei asupra copilor minori Dispozitie
Limbenii Noi    25.09.2017
 
Cu privire unele modificări în componența echipei multidisciplinare Dispozitie
Mihăileni    25.09.2017
 
Cu privire la acordarea concediului de odihnă d-nei Rodica Nanu, şefa bibliotecii publice Dispozitie
Limbenii Noi    25.09.2017
 
Cu privire la acordarea concediului integral de odihnă plătit directorului grădiniţei de copii d-ei Zorila Larisa Dispozitie
Mihăileni    22.09.2017
 
Cu privire la concediul de odihnă al dei Banari Lidia Dispozitie
Brînzenii Vechi    22.09.2017
 
Cu privire la acordarea concediului de odihnă anual d-nei Pavlov Nadejda , lucrător de deservire Dispozitie
Limbenii Noi    18.09.2017
 
Cu privire la întreruperea tutelei şi curatelei asupra copiilor minori Lipcanu Ana , Chiriac Vasile , Chisiliuc Marius ,Gîdei Valeria şi Gîdei Denis Dispozitie
Limbenii Noi    18.09.2017
 

         

 
Abonare serviciu      Acte locale      Întrebări/Răspunsuri      Widget      Contact      Despre total vizitatori: 374134
Această pagină de internet a fost elaborată ca parte componentă a sarcinii tehnice "Registrul actelor locale" în cadrul Proiectului BIZTAR Moldova, finanţat de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) Serviciul electronic public "Registrul actelor locale" se încadrează în strategia guvernamentală de implementare a guvernării electronice
Creat de BRAND.MD
Prima       Contact       Harta
Registru actelor locale Închide
Selectează culoarea pentru site:

Calea curentă pentru site