Accesează actele emise
de autorităţile publice locale
din Republica Moldova
 
 
 
Anunț!!!

Cancelaria de Stat vă aduce la cunoștință că  urmează a fi lansată noua versiune a Registrului de Stat al Actelor Locale (RSAL) și conectarea obligatorie a tuturor Autorităților Publice Locale de nivel 1 și 2 RSAL.

Ținând cont de cele menționate, pe parcursul lunii august se va efectua migrarea tuturor datelor din versiunea curentă în versiunea nouă a RSAL. Pentru efectuarea în condiții bune a procedurii de migrare a datelor accesul fa funcționalitățile de plasare a actelor autorităților publice locale în sistemul informatic curent va fi sistată pe un termen de 2 săptămâni.

Noul sistem informatic vine să implementeze cadrul legal în vigoare implementând toate fluxurile de lucru specifice activității Autorităților Publice Locale de orice nivel, activității Cancelariei de Stat și reprezentanțelor teritoriale ale acesteia și interacțiunii între APL și Cancelaria de Stat. Noua versiune a RSAL este aliniat la cerințele strategiei de e-Transformare a Guvernului fiind conectat la serviciile de platformă ale MCloud (MPass -autentificarea prin intermediul semnăturii electronice, MSign - utilizarea infrastructurii de semnătură electronică etc.).

APL-urile care exploatează la moment RSAL sunt rugate sa contacteze Oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat pentru a primi datele de acces și instrucțiunile de conectare și exploatare a versiunii noi a RSAL.

Ultimele acte locale
„Cu privire la convocarea Consiliului orăşenesc Mărculeşti în şedinţă extraordinară ” Dispozitie
Primăria or.Mărculeşti    15.09.2019
 
Aprobarea regulamentului privind constituirea şi funcţionarea consiliului comunal Pelinia. Decizie
Primaria Pelinia    01.12.2017
 
Cu privire la modificarea comisiei pentru evidenţa şi distribuirea ajutoarelor materiale şi umanitare Decizie
Primaria Pelinia    01.12.2017
 
Cu privire la scutirea de plata pentru grădiniță Decizie
Primaria Pelinia    01.12.2017
 
Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul şi condiţiile de acordare a altor plăţi de stimulare pentru funcționarii publici din Primăria s. Pelinia Decizie
Primaria Pelinia    01.12.2017
 
Aprobarea planului de activităţi şi devizul de cheltueli pentru organizarea sărbătorile de iarnă Decizie
Primaria Pelinia    01.12.2017
 
Cu privire la conferirea titlului „Cetăţean de Onoare” al satului Pelinia domnului Ştefan Ţurcanu. Decizie
Primaria Pelinia    01.12.2017
 
Cu privire la corelarea bugetului comunal aprobat cu bugetul de stat pentru anul 2017 Decizie
Primaria Pelinia    01.12.2017
 
Cu privire la rectificarea bugetului aprobat pentru anul 2017. Decizie
Primaria Pelinia    01.12.2017
 
Cu privire la convocarea consiliului sătesc în şedinţă ordinară. Dispozitie
Nucăreni    27.11.2017
 
Cu privire la convocarea consiliului sătesc în şedinţă extraordinară. Dispozitie
Nucăreni    27.11.2017
 
Cu privire la corelarea bugetului satului Nucareni la Legea bugetului de stat pentru anul 2017. Decizie
Nucăreni    24.11.2017
 
Cu privire la aprobarea nomenclatorului pe anul 2017 Dispozitie
comuna Chircaiestii Noi    20.11.2017
 
Cu privire la convocarea consiliului sătesc în şedinţă extraordinară. Dispozitie
Nucăreni    20.11.2017
 
Cu privire la organizarea și desfășurarea Sărbătorii Hramului satului şi bisericii Sf. Arhangheli Mihail și Gavril Dispozitie
Primăria comunei Șișcani    20.11.2017
 
Cu privire la crearea grupului de lucru pentru achiziții Dispozitie
comuna Chircaiestii Noi    20.11.2017
 
Cu privire la numirea reprezentanților societății civile în grupul de lucru pentru achiziții Dispozitie
comuna Chircaiestii Noi    14.11.2017
 
Cu privire la acordarea concediului anual de odihnă Dispozitie
comuna Chircaiestii Noi    08.11.2017
 
Cu privire la crearea grupului de lucru pentru achiziții Dispozitie
comuna Chircaiestii Noi    06.11.2017
 
Cu privire la acordarea concediului anual de odihnă Dispozitie
comuna Chircaiestii Noi    06.11.2017
 

         

 
Abonare serviciu      Acte locale      Întrebări/Răspunsuri      Widget      Contact      Despre total vizitatori: 409317
Această pagină de internet a fost elaborată ca parte componentă a sarcinii tehnice "Registrul actelor locale" în cadrul Proiectului BIZTAR Moldova, finanţat de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) Serviciul electronic public "Registrul actelor locale" se încadrează în strategia guvernamentală de implementare a guvernării electronice
Creat de BRAND.MD
Prima       Contact       Harta
Registru actelor locale Închide
Selectează culoarea pentru site:

Calea curentă pentru site