În atenția autorităților administrației publice locale!

Începînd cu 26 martie 2018 platforma www.actelocale.md va fi închisă.

În perioada 01.04.2018-27.10.2018 va fi activată în regim de testare Resursa informațională
Registrul de stat al actelor locale.

Pentru a avea acces și a include actele administrative în Registrul

vă rog să contactați oficiile teritoriale sau Cancelaria de stat după data de 26.04.2018, pentru a obține datele de access.


Subliniem că în perioada indicată autoritățile administrației publice locale, utilizatori ai
Registrului, poartă răspundere deplină pentru respectarea prevederilor Legii nr.133 din
08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal și HG nr.1123 din 14.12.2010

privind aprobarea cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la
prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal, care
vizează cerințele de plasare a actelor administrative ce conțin date cu caracter personal.


Totodată, începînd cu 28.10.2018 (data intrării în vigoare a Legii nr.161 din 07.07.2016),
Registrul de stat al actelor locale va începe funcționarea în regim oficial.